Goede Zorg Proef Je

Naar een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen: voor patiënt, bezoeker én medewerker.

Het doel van het project Goede Zorg Proef je is om meer aandacht te creëren voor gezonde voeding in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Het uitgangspunt hierbij is dat goede voeding onderdeel is van goede zorg en helpt bij het herstel van patiënten en een gezonde leefstijl voor zowel bezoekers als medewerkers.

Een gezonder voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, dat is één van de doelen in het Nationaal Preventieakkoord (NPA) met maatregelen tegen overgewicht en obesitas om bij te dragen aan een gezonder Nederland. In 2018 is het NPA ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) en 70 partijen, waaronder de Alliantie Voeding in de Zorg en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. De expertise van onder andere de Voorhoede en het Voedingscentrum wordt ingezet in het project. Het streven is dat in 2025 50% van de ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod heeft voor patiënten, bezoekers en medewerkers, en in 2030 100% van de ziekenhuizen (NPA Maatregel A-24).


Het Nationaal Preventieakkoord

In 2018 maakte de Rijksoverheid samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties ruim 200 afspraken om Nederland gezonder te maken: het Nationaal Preventieakkoord (NPA).

Voortgangsrapportage het Nationaal Preventieakkoord 2019

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht hoe het staat met de uitvoering van de gemaakte afspraken.


De Voorhoede

De voorhoede is een groep van 11 ziekenhuizen die eind 2020 de intentieverklaring ‘Voorhoedeziekenhuizen in de voeding’ tekende, waarmee ze verklaren in 2022 een volledig gezond voedingsaanbod te hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Via Goede Zorg Proef Je delen de voorhoedeziekenhuizen kennis en expertise om andere ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland te motiveren om een gezond voedingsaanbod te realiseren. Zij doen dat onder andere in maandelijkse bijeenkomsten en met het ontwikkelen van ondersteunende tools.

De Voorhoedeziekenhuizen Amsterdam UMC (locatie AMC en Vumc), Bernhoven, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, MaastrichtUMC+, Martini Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Radboudumc, Tergooi en Ziekenhuis Gelderse Vallei. 


Alliantie Voeding in de Zorg

Goede Zorg Proef Je is een project van Stichting Alliantie Voeding in de Zorg, het landelijke expertisecentrum van voeding in de zorg. Onze medewerkers realiseren samen met zorgprofessionals gezondheidswinst door preventie in de zorg. Dat doen we door wetenschappelijke inzichten over voeding en beweging persoonlijk toepasbaar te maken. We werken samen met overheden, het bedrijfsleven, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en kennisinstellingen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzorgen we binnen het Nationaal Preventieakkoord de landelijke uitrol van een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen en zorginstellingen voor patiënten, bezoekers en medewerkers.


Ons team

Laura Zantman

Laura Zantman

Projectmedewerker

Stuur een e-mail

Leonie Horne

Leonie Horne

Projectcoördinator

Stuur een e-mail

Anne Posthuma

Anne Posthuma

Projectspecialist kosten-baten

Stuur een e-mail

Mirjam Holverda

Mirjam Holverda

Projectmedewerker / diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei

Stuur een e-mail

Menrike Menkveld

Menrike Menkveld

Directeur Alliantie Voeding in de Zorg

Volg ons op Twitter

Dank @iris_vries voor het benoemen van @voedingindezorg als een voorbeeld van mooie initiatieven in de zorg. 🥳 Wij zijn ook trots op de 35 GZPJ ziekenhuizen die zich dagelijks inzetten voor gezondere voeding in de zorg! #GoedeZorgProefJe @NPORadio1Nu

https://t.co/UwxADmtNte
Trots op onze ambitieuze Voorhoede ziekenhuizen! 👏Ook graag meedoen met de Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen? Neem gerust contact op!
@UMCUtrecht #goedezorgproefje #preventieakkoord
https://t.co/738CGNvS9h

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang elk kwartaal het laatste nieuws over Goede Zorg Proef Je.

Goede zorg proef je is een project van:

Alliantie Voeding in de zorg

Uitgevoerd met steun van:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In samenwerking met

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Voedingscentrum - eerlijk over eten
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Nationaal Preventie Akkoord