Goede Zorg Proef Je

Naar een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen en zorginstellingen: voor patiënt, bezoeker én medewerker.

Het doel van het project Goede Zorg Proef je is om meer aandacht te creëren voor gezonde voeding in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Het uitgangspunt hierbij is dat goede voeding onderdeel is van goede zorg en helpt bij het herstel van patiënten en een gezonde leefstijl voor zowel bezoekers als medewerkers.

Een gezonder voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, dat is één van de doelen in het Nationaal Preventieakkoord (NPA) met maatregelen tegen overgewicht en obesitas om bij te dragen aan een gezonder Nederland. In 2018 is het NPA ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) en 70 partijen, waaronder de Alliantie Voeding in de Zorg en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. De expertise van onder andere de Voorhoede en het Voedingscentrum wordt ingezet in het project. Het streven is dat in 2025 50% van de ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod heeft voor patiënten, bezoekers en medewerkers, en in 2030 100% van de ziekenhuizen. Daarnaast wordt ingezet op een gezonder voedingsaanbod in andere typen zorginstellingen. (NPA Maatregel A-24).


Het Nationaal Preventieakkoord

In 2018 maakte de Rijksoverheid samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties ruim 200 afspraken om Nederland gezonder te maken: het Nationaal Preventieakkoord (NPA).

Voortgangsrapportage het Nationaal Preventieakkoord 2019

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht hoe het staat met de uitvoering van de gemaakte afspraken.


De Voorhoede

De voorhoede is een groep ziekenhuizen die de intentieverklaring ‘Voorhoedeziekenhuizen in de voeding’ heeft getekend, waarmee ze verklaren in 2022 een volledig gezond voedingsaanbod te hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Via Goede Zorg Proef Je delen de voorhoedeziekenhuizen kennis en expertise om andere ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland te motiveren om een gezond voedingsaanbod te realiseren. Zij doen dat onder andere in maandelijkse bijeenkomsten en met het ontwikkelen van ondersteunende tools.

De Voorhoedeziekenhuizen (sinds 2 december 2020) Amsterdam UMC (locatie AMC en Vumc), Bernhoven, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, MaastrichtUMC+, Martini Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Radboudumc, Tergooi en Ziekenhuis Gelderse Vallei

De Voorhoedeziekenhuis (sinds 29 juni 2021) Adrz, BovenIJ Ziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis, Flevoziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum, Rijnstate, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Intentieverklaring ‘Gezond 2025’

Naast de Voorhoede zijn er ook ziekenhuizen en zorginstellingen die aangegeven een gezond aanbod te kunnen realiseren in 2025. Zij tekenden de intentieverklaring ‘Gezond 2025’ binnen het project Goede Zorg Proef Je. Hiermee benadrukt de Raad van Bestuur het belang van de verandering naar een gezonder en duurzamer voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers, met daarbij de wil om dit in 2025 te realiseren.

Gezond 2025ziekenhuizen (sinds juni 2022) Amphia Ziekenhuis, Alrijne Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Pantein, Reinier de Graaf Gasthuis, Slingeland Ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Ziekenhuis Amstelland, Ziekenhuis St. Jansdal, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Gezond 2025zorginstellingen (sinds juni 2022) De Hoogstraat Revalidatie, Inforsa, Merem Medische Revalidatie, Opella, Reade, Vincent van Gogh (VIGO)

Gezond 2025ziekenhuizen (sinds december 2022) Canisius-Wilhelmina ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland Groep, Medisch Spectrum Twente, Rivas Zorggroep, Saxenburgh Groep

Gezond 2025zorginstellingen (sinds december 2022) Klimmendaal, Roessingh, Emergis, GGZ Delfland, Omring

Goede Zorg Proef Je-Ziekenhuizen & -Zorginstellingen

Alle ziekenhuizen en zorginstellingen die actief aan de slag gaan met het verbeteren van het voedingsaanbod zijn welkom in het netwerk van Goede Zorg Proef Je. Alle activiteit draagt immers bij aan de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord: een gezond voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers in alle ziekenhuizen en zorginstellingen in 2030.

Goede Zorg Proef Je-ziekenhuizen Albert Schweizer Ziekenhuis, Alrijne ziekenhuis. Amphia, Bravis Ziekenhuis, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland Groep, Gelre ziekenhuizen, Haaglanden Medisch Centrum, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, Maasziekenhuis, Pantein, Máxima Medisch Centrum, Medisch Spectrum Twente (MST), Ommelander Ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Prinses Maxima Centrum, Reinier de Graaf Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Slingeland Ziekenhuis, Spaarne gasthuis, St. Anna Ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, VieCuri Medisch Centrum, Wilhelmina Ziekenhuis: Assen, Ziekenhuis Amstelland, Ziekenhuis Rivierenland, Ziekenhuis St Jansdal, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Goede Zorg Proef Je-zorginstellingen Basalt, Daan Theeuwes Centrum, De Hoogstraat, Heliomare, Klimmendaal, Merem, Reade, Revant, Roessingh, Sint Maartenskliniek, GGZ Delfland, Inforsa, Pro Persona, Vincent van Gogh (VIGO), Norschoten, Opella, Zorggroep Charim, ’s Heeren Loo


Alliantie Voeding in de Zorg

Goede Zorg Proef Je is een project van Stichting Alliantie Voeding in de Zorg, het landelijke expertisecentrum van voeding in de zorg. Onze medewerkers realiseren samen met zorgprofessionals gezondheidswinst door preventie in de zorg. Dat doen we door wetenschappelijke inzichten over voeding en beweging persoonlijk toepasbaar te maken. We werken samen met overheden, het bedrijfsleven, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en kennisinstellingen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzorgen we binnen het Nationaal Preventieakkoord de landelijke uitrol van een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen en zorginstellingen voor patiënten, bezoekers en medewerkers.


Ons team

Iris de Koning

Iris de Koning

Projectmedewerker

Stuur een e-mail

Laura Zantman

Laura Zantman

Projectmedewerker

Stuur een e-mail

Eva Valgaeren

Eva Valgaeren

Projectmedewerker

Stuur een e-mail

Mirjam Holverda

Mirjam Holverda

Projectmedewerker / diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei

Stuur een e-mail

Menrike Menkveld

Menrike Menkveld

Directeur Alliantie Voeding in de Zorg

Volg ons op Twitter

Al 81 ziekenhuizen en zorginstellingen zetten zich met Goede Zorg Proef Je van @voedingindezorg actief in om hun voedingsaanbod gezonder en duurzamer te maken voor patiënt, medewerker en bezoeker! Hoe gaat dat precies in zijn werk? Bekijk de film: https://t.co/wKq17mASI6
RT @voedingindezorg: #GoedeZorgProefJe | We vertellen graag over ons succesvolle project @ZorgProefJe! Daarom maken we er nu ook een film o…

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang elk kwartaal het laatste nieuws over Goede Zorg Proef Je.

Goede zorg proef je is een project van:

Alliantie Voeding in de zorg

Uitgevoerd met steun van:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In samenwerking met

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Voedingscentrum - eerlijk over eten
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Nationaal Preventie Akkoord