Visie en implementatie

Visie en implementatie

Communicatie en draagvlak

Communicatie en draagvlak

Een gezond en gevarieerd voedingsaanbod realiseren in een ziekenhuis of andere zorginstelling doe je samen. Het vraagt commitment en een duurzame inzet van alle lagen in de organisatie. Alleen door het betrekken van verschillende disciplines kan iedereen binnen de zorginstelling de vruchten plukken van gezond eten en drinken voor de lange termijn. Een sterke voedingsvisie en duidelijke communicatie zijn essentieel voor een stevige implementatie. Onderstaande middelen helpen jou hierbij.
Ga gelijk aan de slag voor jouw zorginstelling!

Veelgestelde Vragen

Een voedingsvisie beschrijft de ambitie voor het ideale toekomstbeeld van de zorgorganisatie op het gebied van voeding. Deze visie sluit aan bij waar de zorgorganisatie voor staat, de missie, dit is vaak breder dan enkel voeding. Een overkoepelende visie op voeding geeft je als organisatie richting, brengt focus aan en verbindt. Wanneer je zonder een duidelijke voedingsvisie een vernieuwd voedingsconcept wilt implementeren krijg je geen commitment en draagvlak. Streef naar gezamenlijkheid en acceptatie bij betrokkenen, aan de slag met jouw voedingsvisie zie de Leidraad ontwikkeling visie op voeding.

Nadat je akkoord hebt gekregen op je voedingsvisie document van de raad van bestuur, kun je vanuit je visie doelstellingen opstellen en de voedingsstrategie uitwerken. Een Voedingsstrategie is de manier waarop de zorgorganisatie op lange termijn haar doelstellingen realiseert. Deze strategie omvat de weg die de organisatie bewandelt om het toekomstbeeld, dat in de visie beschreven staat, te bereiken. De volgende stap is het versterken van het draagvlak en het ontwikkelen van een voedingsbeleid. Voedingsbeleid is de richting en wijze waarop de zorgorganisatie acteert en handelt, rekening houdende met  kaders zoals interne afspraken en protocollen van verschillende afdelingen en disciplines.

Om voldoende draagvlak te creëren voor de implementatie van je voedingsconcept is het noodzakelijk om met de start van de visieontwikkeling te werken met en interprofessioneel team. Zorg dat je gemengde werkgroepen organiseert die uit medewerkers van verschillende lagen van de organisatie bestaan. Zorg dat mensen betrokken blijven en hou ze geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Werk vanuit deskresearch en een werksessie van het team naar de conceptvisie. Betrek daarna breed uit de organisatie mensen om de visie aan te scherpen (hoger management, artsen en medewerkers van facilitair en verpleging). Vanuit de visie en met de kernwaarden worden de doelstellingen opgesteld en wordt de voedingsstrategie uitgewerkt.

De vernieuwde voedingsvisie moet gaan leven in het ziekenhuis of zorginstelling. Dit is waar jullie nu voor staan. Het is daarom van belang dat de raad van bestuur ook achter deze visie staat en dit ook uitdraagt. Voorbeelden om medewerkers te betrekken in de vernieuwde visie zijn: neem de vernieuwde visie mee in de training, scholingen of e-learning of maak een filmpje om uit te leggen waarom het vernieuwde voedingsconcept een logisch gevolg is van de voedingsvisie.

Neem contact op met Laura Zantman, projectmedewerker Goede Zorg Proef Je ZantmanL@zgv.nl

Volg ons op Twitter

Al 81 ziekenhuizen en zorginstellingen zetten zich met Goede Zorg Proef Je van @voedingindezorg actief in om hun voedingsaanbod gezonder en duurzamer te maken voor patiënt, medewerker en bezoeker! Hoe gaat dat precies in zijn werk? Bekijk de film: https://t.co/wKq17mASI6
RT @voedingindezorg: #GoedeZorgProefJe | We vertellen graag over ons succesvolle project @ZorgProefJe! Daarom maken we er nu ook een film o…

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang elk kwartaal het laatste nieuws over Goede Zorg Proef Je.

Goede zorg proef je is een project van:

Alliantie Voeding in de zorg

Uitgevoerd met steun van:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In samenwerking met

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Voedingscentrum - eerlijk over eten
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Nationaal Preventie Akkoord