Zorginstellingen in Regio Foodvalley brengen hun voedselomgeving in kaart

14 december 2022

Ondanks goede wil en inzet is het soms complex om in zorginstellingen een voedselomgeving te realiseren die de gezonde en duurzame voedselkeuze stimuleert. Binnen de Regio Deal Foodvalley wordt er, in samenwerking met Goede Zorg Proef Je, daarom onderzocht hoe we die voedselomgeving kunnen verbeteren. In twee workshops op 31 mei en 9 juni 2022, brachten verschillende zorginstellingen in Regio Foodvalley hun voedselsysteem in kaart. Dit systeem laat zien welke factoren allemaal van invloed zijn op de voedselomgeving in zorginstellingen.

Aanpak
In de workshops werden verschillende acties voor optimalisatie van de voedselomgeving uitgedacht, zoals scholing van medewerkers en cliënten, commitment van de organisatie via een intentieverklaring, nieuwe medewerkers meenemen in het voedselbeleid van de zorginstelling en het voeren van lobby vanuit bijvoorbeeld brancheverenigingen. Dit najaar volgde een follow-up, om samen met deze zorginstellingen te werken aan vervolgstappen. Volgend jaar zullen deze zorginstellingen verder ondersteund worden in de verschuiving naar een gezonder en duurzamer aanbod. Om dit en het doel van het Nationaal Preventieakkoord te bereiken voert Alliantie Voeding in de Zorg het landelijke programma Goede Zorg Proef Je uit en door nauwe samenwerking met Wageningen Universiteit worden – met steun van de Regio Deal Foodvalley – nieuwe inzichten opgedaan over het transitieproces.  

Onderzoek Gezonde en duurzame voedselomgeving in de zorg 
Deze workshops zijn onderdeel van het praktijkgerichte onderzoek van uitvoerend onderzoeker Joline Wierda. Doel van dit project is te onderzoeken hoe verschillende typen zorginstellingen in Nederland hun voedselomgeving kunnen optimaliseren om gezonde en duurzame voedselkeuzes te stimuleren. Dit project wordt uitgevoerd van september 2020 tot september 2024 en is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley.

Nieuwsgierig geworden? Lees hier het hele artikel.