Zet diëtetiek op het menu bij de facilitaire dienst

19 december 2023

Op 12 december vond de Goede Zorg Proef Je bijeenkomst voor zorginstellingen plaats. De ochtend stond in het teken van het netwerk Facilitair Diëtisten voor Goede Voeding in de Zorg, opgericht door diëtisten Mirjam Holverda en Charlotte Koops. Het netwerk, dat inmiddels bestaat uit 57 facilitair diëtisten, versterkt middels samenwerking de positie van facilitair diëtisten in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Diëtisten spelen een essentiële rol in de facilitaire dienst van zorginstellingen vanwege hun kennis over voeding, ziektes, en richtlijnen. Ondanks deze expertise maken zorginstellingen vaak onvoldoende gebruik van diëtisten bij het opstellen van voedingsbeleid en het vertalen van richtlijnen naar het daadwerkelijke voedingsaanbod. Het netwerk ‘Facilitair Diëtisten voor Goede Voeding in de Zorg (GVZ)’ heeft als doel diëtisten te verenigen, kennis uit te wisselen en hun positie te versterken.

Van richtlijnen naar voedingsaanbod

Mirjam Holverda, diëtist in Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), deelde tijdens de bijeenkomst inzichten over de implementatie van de Richtlijnen Goede Voeding in de praktijk. Als diëtist in de facilitaire dienst van het ziekenhuis was ze betrokken bij het opstellen van de recent herziene voedingsvisie van ZGV. Deze visie benadrukt het belang van het aanbieden van goede en smakelijke voeding aan patiënten, medewerkers en bezoekers, passend bij elke situatie en op een gastvrije manier. Mirjam lichtte het maaltijdconcept ‘Zorg met Goede Voeding’ toe, waarbij de patiënt de hele dag de mogelijkheid heeft om te bestellen via het maaltijdservicecentrum. Dit concept biedt keuzemogelijkheden die voldoen aan de richtlijnen voor een gezond voedingspatroon, met aandacht voor voedingswaarde, variatie en aanpassingen op maat.

Maak een koffieafspraak met facilitair

Charlotte Koops, diëtist en beleidsmedewerker voeding bij Spaarne Gasthuis, presenteerde hoe diëtetiek geïntegreerd kan worden in de facilitaire dienst. Ze benadrukte daarbij het belang van de facilitair diëtist als schakel tussen diëtetiek en de facilitaire dienst. Het vergroten van zichtbaarheid, actieve participatie bij het opstellen van een voedingsvisie en beleid, evenals scholing van (facilitaire) medewerkers, werden als handvaten gegeven die een diëtist kan inzetten om de verbinding met facilitair op te zoeken. Charlotte benadrukt in haar verhaal de expertise van diëtetiek, zoals kennis van macro- en micronutriënten, allergenen en voedselveiligheid, en moedigde aan om deze meerwaarde ook te laten zien. Ze deelde haar overtuiging dat facilitair in beslissingen altijd diëtetiek in overweging moet nemen, niet alleen voor patiëntenvoeding, maar ook voor het voedingsaanbod van medewerkers en bezoekers in verschillende faciliteiten zoals restaurants, automaten en koffiecorners. Charlotte eindige met een advies naar de diëtisten: ‘Maak eens een koffieafspraak met de facilitaire dienst binnen jouw instelling, dit levert op lange termijn veel op.’

Netwerk Facilitair diëtisten

Het netwerk Facilitair Diëtisten voor GVZ is opgezet vanuit Goede Zorg Proef Je en erkend door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Ze heeft als missie de vereniging en versterking van de positie van diëtisten in zorginstellingen met werkzaamheden gerelateerd aan de facilitaire dienst. Sinds de oprichting in 2021 hebben zich 57 leden van diverse ziekenhuizen en zorginstellingen aangesloten. Het netwerk streeft naar vier bijeenkomsten per jaar, waarvan minimaal één live. Tijdens voorgaande live bijeenkomsten werd er bijvoorbeeld ‘letterlijk’ een kijkje in de keuken van ZGV genomen, en gingen de diëtisten op bezoek bij het Voedingscentrum waar ze meer te horen kregen over de Richtlijn Eetomgevingen.

Aanmelden of vragen? Stuur dan gerust een mail naar netwerkgvz@gmail.com