Voorhoedeziekenhuizen zetten versneld in op gezonde voeding

2 december 2020

De Alliantie Voeding in de Zorg neemt via het project Goede Zorg Proef Je samen met 11 ziekenhuizen een voorschot op de doelstellingen over gezonde voeding in ziekenhuizen in het Nationaal Preventieakkoord. De ziekenhuizen hebben vanochtend de intentieverklaring ‘Voorhoedeziekenhuizen in de voeding’ getekend, waarin ze verklaren in 2022 een volledig gezond voedingsaanbod te hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Gezonde voeding in ziekenhuizen is één van de aandachtspunten in het Nationaal Preventieakkoord (NPA), dat in 2018 is ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 70 partijen, waaronder de Alliantie Voeding in de Zorg en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

De partners in het akkoord streven naar een gezond voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers in 2025 in de helft van alle ziekenhuizen en in 2030 in alle ziekenhuizen. ‘We willen een samenleving in Nederland waarin het voor mensen makkelijker is de gezonde keuzes te maken’, aldus Miriam Haagh, voorzitter van de thematafel Overgewicht van het Nationaal Preventieakkoord.

Goede zorg proef je

In het project Goede Zorg Proef Je werkt de Alliantie Voeding in de Zorg aan het realiseren van deze doelstelling uit het NPA, met ondersteuning van VWS. ‘Bij het behalen van de doelen is de inzet van maatschappelijke partners en de overheid onmisbaar’, zegt Menrike Menkveld, directeur van de Alliantie Voeding. ‘We zijn dan ook trots dat de 11 ziekenhuizen vandaag de intentieverklaring hebben getekend. Zij lopen vooruit op het in het preventieakkoord gestelde doel. Hun streven is om al in juni 2022 een gezond voedingsaanbod te hebben. Via Goede Zorg Proef Je delen de voorhoedeziekenhuizen ook kennis en expertise om andere ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland te motiveren om een gezond voedingsaanbod te realiseren. Zij doen dat onder andere in maandelijkse bijeenkomsten en met het ontwikkelen van ondersteunende tools. Op die manier werken we aan een brede uitrol in Nederland.’ aldus Menkveld. 

De voorhoede

De voorhoedeziekenhuizen zijn van mening dat ziekenhuizen een voorbeeldrol hebben in de maatschappij bij het aanbieden van gezonde voeding. Een gezonder voedingsaanbod draagt bij aan herstel van patiënten, een gezonde werkomgeving voor medewerkers en een gezonde keuze voor bezoekers. Perifere ziekenhuizen, opleidingsziekenhuizen en academische ziekenhuizen, vanuit alle hoeken van Nederland, zijn onderdeel van de voorhoede.  

De voorhoedeziekenhuizen

Amsterdam UMC (locatie AMC en Vumc), Bernhoven, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, MaastrichtUMC+, Martini Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Radboudumc, Tergooi en Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Gezonde Eetomgeving

De nieuwe Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum vormt de basis voor het gezonde voedingsaanbod in de ziekenhuizen. Door zowel te werken aan het aanbod als de presentatie van gezondere producten in de ziekenhuisomgeving, wordt de gezonde en duurzame keuze de makkelijke keuze. De Schijf van Vijf vormt de basis voor het bepalen wat een gezondere keuze is. Voor de richtlijnen voor patiënten benut Goede Zorg Proef Je de jarenlange ervaring van Ziekenhuis Gelderse Vallei, hét Voedingsziekenhuis.