Voedingsdagprijs berekenen: nieuwe tool voor ziekenhuizen

11 juni 2024

Met het gezonder en duurzamer maken van het voedingsaanbod is het ook van belang de kosten in het oog te houden. Een aantal Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen hebben zich daarom verenigd om meer inzage te krijgen in de voedingsdagprijs. Met de inzichten die uit deze werkgroep zijn opgedaan, is een factsheet ontwikkeld met een stappenplan waarmee ziekenhuizen zelf hun voedingsdagprijs kunnen berekenen, en tips om kosten te besparen.

De factsheet is tot stand gekomen door de financiële informatie te vergelijken van zes Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen. Zowel universitaire-, topklinische-, algemene-, als kinderziekenhuizen waren vertegenwoordigd. Om de vergelijking zo zuiver mogelijk te krijgen, is uitsluitend gekeken naar de ingrediëntvoedingsdagprijs. Dat zijn dus de kosten van de ingrediënten van het eten en drinken van een patiënt per dag, exclusief medische voeding.

Neem dagbehandelingen mee
Steeds meer behandelingen vinden in dagbehandelingvorm plaats. Daarom wordt er, naast de gemiddelde bedbezetting, ook rekening gehouden met het aantal dagbehandelingen. Een dagbehandeling wordt als een halve voedingsdag gezien (dus bij 6 eetmomenten, eten zij gemiddeld 3 eetmomenten mee).

Inzicht creëren
De factsheet biedt handvaten om inzicht te krijgen in je eigen ingrediëntenvoedingsdagprijs. Het kan bijvoorbeeld helpen te bepalen of de voedingsdagprijs overeen komt met de vastgestelde doelstellingen. Maar ook om kritisch te kijken aan welke knoppen je kunt draaien om kosten te besparen.

Lastig met elkaar te vergelijken
Elk ziekenhuis heeft zijn eigen voedingssysteem, met eigen patiëntenpopulatie en voorkeuren hoe het eten voorzien wordt. Denk bijvoorbeeld aan de wijze van koken: van vers halffabricaten tot kant-en-klare maaltijden. De bandbreedte van de ingrediëntenvoedingsdagprijs is daarom relatief groot. Dit maakt het vergelijken van de ingrediëntenvoedingsdagprijs tussen ziekenhuizen lastig.

Om te voorkomen dat er verkeerde conclusies worden getrokken, of dat de bandbreedte als geldende norm wordt gehanteerd, is ervoor gekozen om de inhoudelijke cijfers alleen binnen de werkgroep te delen. Begin volgend jaar staat er weer een meeting ingepland om met de Goede Zorg Proef je ziekenhuizen naar de voedingsdagprijs te kijken. Ook ziekenhuizen die eerder niet deelnamen aan de werkgroep, kunnen dan aansluiten en inhoudelijke data van elkaar inzien.

Klik op de onderstaande knop om de factsheet te bekijken: