Terug- en vooruitblik: een gezond voedingsaanbod wordt de nieuwe norm

20 december 2022

2022 was het jaar van groei: het jaar waarin de Voorhoede ziekenhuizen enorme vooruitgang lieten zien, en vele ziekenhuizen en zorginstellingen bestuurlijk commitment toonden om ook een gezond voedingsaanbod te realiseren in 2025. Er is ondertussen een krachtige beweging ontstaan onder ziekenhuizen en zorginstellingen die hun voorbeeldfunctie invullen: waar  gezonde voeding de norm is geworden. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij Staatsecretaris van Ooijen, die aan de Kamer over de mooie voortgang van het project ‘Goede Zorg Proef Je’ van de Alliantie Voeding in de Zorg schrijft. Dat belooft wat voor 2023!

Voorhoede ziekenhuizen vervullen voorbeeldfunctie  
Sinds eind december 2020 hebben de 20 Voorhoede ziekenhuizen van Goede Zorg Proef Je hard gewerkt aan een verschuiving naar een gezond en duurzaam voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers. De resultaten werden afgelopen juni gepresenteerd en gevierd tijdens een live bijeenkomst in Ziekenhuis Gelderse Vallei, waar 53 Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen aanwezig waren.

Het voedingsconcept voor patiënten van alle Voorhoede ziekenhuizen is nu gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding. Dit in tegenstelling tot het begin, waarbij slechts 62% voldeed aan de richtlijn. Ook is voor medewerkers het aanbod dat binnen de Schijf Van Vijf valt van minder dan 50% naar minimaal 70% gestegen. Voor bezoekers is er nog wel een mooie slag te slaan. Meer lezen over de resultaten? Zie hier de infographic.

Rijnstate, een van de Voorhoede ziekenhuizen, is trots op de eerste resultaten van het voedingsconcept ‘Smakelijk & Gezond voor jou’ dat ze in het kader van Goede Zorg Proef Je hebben gelanceerd. “Dat hebben we met z’n allen bereikt. Binnen ons ziekenhuis hebben we verbinding gemaakt met het programma Leefstijl en Preventie. De komende jaren werken we samen verder aan de ontwikkeling van gezonder eten en drinken in Rijnstate. In het belang van de patiënten, onze collega’s, en eigenlijk iedereen.”

Gezond 2025 van start
Naast de Voorhoede ziekenhuizen hebben dit jaar 19 ziekenhuizen en 11 zorginstellingen de intentieverklaring getekend om met een gezond voedingsaanbod aan de slag te gaan; de zogenaamde Gezond 2025 ziekenhuizen en -zorginstellingen. Hiermee benadrukt de Raad van Bestuur van de zorginstelling het belang van de verandering naar een gezonder en duurzamer voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers, met daarbij de intentie om dit in 2025 te realiseren.

“Vanuit het belang een gezonde leefstijl te stimuleren – dus ook voeding -, ondertekenden we met plezier dit akkoord én gaan er gemotiveerd mee aan de slag!”, aldus Jolande Tijhuis van GGZ instelling Vincent van Gogh.

Best practice van het Nationaal Preventieakkoord        
De krachtige beweging naar een gezond voedingsaanbod in de zorg blijft niet onopgemerkt. Eind september mocht Alliantie Voeding in de Zorg het project Goede Zorg Proef Je als best practice presenteren tijdens de Thematafel Overgewicht van het Nationaal Preventieakkoord.

Miriam Haagh, voorzitter Thematafel Overgewicht, was onder de indruk van de vooruitgang en de successen van het project “Bijzonder om te horen wat het project Goede Zorg Proef Je allemaal al heeft bereikt. Het is een mooi praktijkvoorbeeld waaruit blijkt dat er in relatief korte tijd grote stappen gemaakt kunnen worden; zolang we maar samenwerken, van elkaar leren, en het onderwerp blijven agenderen. Ik wil graag nogmaals alle Voorhoedeziekenhuizen feliciteren met hun behaalde resultaat en wens de Gezond 2025-ziekenhuizen en -zorginstellingen veel succes!”

Op naar een gezond voedingsaanbod in 2023!
Na het vieren van de successen, is het tijd om vooruit te kijken, de ontwikkelingen te monitoren, en verder aan de slag te gaan met vraagstukken zoals het aanbod van gezondere alternatieven en de eiwittransitie. Zo zorgen we er samen voor dat de doelen in het Nationaal Preventie Akkoord en het Integraal Zorgakkoord worden gehaald!

Dank aan alle betrokken ziekenhuizen, zorginstellingen en partners in het project voor jullie energie om hieraan te werken, en aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om dit project mede mogelijk te maken.

Ook graag meedoen met de Goede Zorg Proef Je beweging, netwerk en bijeenkomsten? Neem gerust contact op via communicatie@goedezorgproefje.nl