Samen naar gezond, daar gaan we voor!

16 december 2021

Goede Zorg Proef Je biedt ziekenhuizen en zorginstellingen ondersteuning in de transitie naar een gezonder voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Middels de maandelijkse bijeenkomsten, het NVZ-kennisnet platform en via de website, inspireren en verbinden we de ziekenhuizen. Samen staan we sterker!

Goede Zorg Proef Je Bijeenkomsten

De Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen komen maandelijks bij elkaar om best practices te bespreken en om kennis uit te wisselen. Aan de start van de zomer vond de vierde bijeenkomst plaats met als thema ‘Zes maanden evaluatie’, met als hoofdlijn ‘Hoe definieer je gezond?’ ‘Voor patiënten worden de Richtlijn Goede Voeding gehanteerd. Uiteraard wordt er rekeningen gehouden met verschillende groepen. Hiervoor is er een factsheet opgesteld vanuit Goede Zorg Proef Je om ziekenhuizen en andere zorginstellingen te ondersteunen met de vraag ‘Wat is gezond?’ verklaart Leonie Horne, projectcoördinator Goede Zorg Proef Je. ‘Voor medewerkers en bezoekers wordt er gebruikt gemaakt van de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum‘ Dr. Liesbeth Velema, projectleider Eetomgevingen bij het Voedingscentrum, vulde daarbij aan: ‘We willen mensen stimuleren en verleiden naar de gezonde keuzes, daarom moet de gezonde en duurzame keuze de makkelijke keuze zijn. Ziekenhuizen kunnen hiervoor de Checklist Richtlijn Eetomgeving gebruiken om hun aanbod meer te verschuiven richting de Schijf van Vijf.’

Om het belang van communicatie in de voedingstransitie uit te lichten, was ‘Communicatie en draagvlak’ het vijfde thema. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) vertelde over de rol die communicatie heeft gespeeld in het creëren van draagvlak voor hun vernieuwde voedingsconcept. ‘Er zijn verschillende manieren om mensen te betrekken in het veranderproces’ verteld Pieter Couwenbergh Hoofd voeding in het ETZ. ‘Medewerkers werden geïnformeerd en voorbereid doormiddel van een symposium en een zakboek. Daarnaast hebben we, doormiddel van grafisch vormgeving en foto’s van de gerechten, de patiënten meegenomen in het verhaal. Daarbij kunnen de patiënten hun feedback op het bestekzakje noteren, wat wordt meegenomen in de dagstart van de keuken, zo kun je het concept blijven verbeteren.’

Aandacht voor bezoekers en medewerkers
Eind oktober was het thema ‘Bezoekersrestaurant en cateraars’, deze werd mede gehost door Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). Het Edese ziekenhuis, die samenwerkt met Vermaat, heeft door het uitzetten van verschillende pilots, middels aanpassingen in het assortiment, beproefd wat wel en niet werkt. Tevens kregen de medewerkers een training, waarbij ze het assortiment mochten ervaren en testen. ‘Het is belangrijk om de medewerkers te betrekken in dit proces’ vertelt Coralie Azzouzi-van Beek Hoofd Hoteldienst in ZGV. ‘Zij zijn de ambassadeurs voor deze pilot en de vraagbaak voor de gast.’  Marije Vroom, CSR manager bij Vermaat, legt uit hoe ze als cateraar kijken naar het financiële plaatje. ‘We vinden het spannend, maar het is vooral belangrijk dat de aanpassingen organisatiebreed gedragen worden om het rendabel te maken. Door mee te werken aan de pilots krijg je inzichtelijk wat werkt en niet en op basis van die data kun je bijsturen.

Het jaar werd afgesloten met het thema ‘Personeelsrestaurant’, waar ziekenhuis Gelderse Vallei vertelde over aanpassingen die het afgelopen jaar zijn gemaakt naar een gezondere eetomgeving. ‘We willen ons in 2022 nog meer gaan focussen op communicatie’, vertelt Coralie. ‘Een heldere visie is belangrijk zodat ook de medewerkers op de hoogte zijn waarom we de stappen zetten. Hiervoor gaan we gebruik maken van het stappenplan van Goede Zorg Proef Je.’ Tot slot presenteert Amsterdam UMC hoe zij om gaan met contracten van derden. ‘Bij bedrijven lijkt er weinig ruimte te zijn om het assortiment te wijzigen’, vertelt Maarten Soeters, voorzitter Zorg op het Bord bij Amsterdam UMC. ‘Het is daarom belangrijk om een gezamenlijk gevoel van belang te creëren en te verschuiven naar gedeelde eigenaarschap.’

Meer lezen over de deelnemende ziekenhuizen? Zie hier de deelnemerspagina

Ook graag meedoen met Goede Zorg Proef Je? Neem gerust contact op via communicatie@goedezorgproefje.nl