Samen naar een gezonde toekomst

30 juni 2022

Steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen zetten in op gezonde voeding

Afgelopen dinsdag 28 juni kwamen de 53 Goede Zorg Proef Je-ziekenhuizen live bijeen in Ziekenhuis Gelderse Vallei voor de meeting ‘Samen naar een gezonde toekomst’. De aanwezigen gingen interactief aan de slag om de aandachtspunten voor een gezondere eetomgeving te bespreken. Daarnaast een feestelijk moment voor 20 organisaties die de intentieverklaring ‘Gezond 2025’ tekenden “Hiermee zetten we een belangrijke stap om de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord (NPA) te halen.” aldus Menrike Menkveld, directeur Alliantie Voeding in de Zorg.

Marjolein de Jong, voorzitter RvB Ziekenhuis Gelderse Vallei opende de ochtend ‘Wat fijn dat jullie allemaal weer live samen kunnen komen om elkaar te inspireren en om kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarvoor stellen we ons ziekenhuis heel graag beschikbaar. Ik vind het fantastisch om te zien dat jullie allemaal het aanbod van eten en drinken in jullie ziekenhuizen willen verbeteren. Voor jullie patiënten en bezoekers, maar ook voor jullie collega’s. ‘Ik ben natuurlijk zelf ontzettend trots op wat we in Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben bereikt. Het mooie vond ik dat er telkens rekening werd gehouden met de behoefte en de tevredenheid van de patiënten, bezoekers en medewerkers’, aldus Marjolein.   

Open Space

Via die Open Space methode gingen de deelnemende ziekenhuizen aan de slag met het vraagstuk: ‘wat is nodig om de inzet en het bereik rondom gezond eten en drinken in het ziekenhuis nog meer te vergroten en te behouden?’ De deelnemers konden zelf de belangrijke thema’s agenderen en met elkaar het gesprek aangaan. De wrap-up in de cirkel, waarin iedereen gelijkwaardig is, liet de volgende thema’s zien: Vernieuwing in plaats van verandering | Samen; samen sterker, samen is het makkelijker en samen op weg | Herkenning en bevestiging in het proces  | Borging; een blik op de toekomst. In samenwerking met de Wageningen Universiteit en Alliantie Voeding in de Zorg zullen de inzichten worden gebruikt voor het onderzoeksproject binnen de Regio Foodvalley.

Verschuiving naar gezond

20 ziekenhuizen, de Voorhoede, hebben getekend om versneld in 2022 de doelen van het Nationaal Preventie Akkoord te halen; Een gezond aanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Leonie Horne, projectcoördinator Goede Zorg Proef Je presenteert met trots de resultaten van de Voorhoede ‘Een mooie verschuiving is dat, binnen anderhalf jaar tijd, het aanbod dat binnen de Schijf Van Vijf valt van minder dan 50% naar boven de 70% is gegaan voor medewerkers. Daarnaast is de implementatie van indicatoren voor het aanbod voor patiënten, o.b.v. succesfactoren maaltijdsystemen voor patiëntenvoeding, gestegen van 33% naar 86%. Waarbij de grootste verschuiving te zien is in dat het voedingsconcept gebaseerd is op Richtlijnen Goede Voeding, van 62% naar 100%.’ Voor bezoeker is er nog een mooie slag te slaan. Leonie benadrukt, ‘een mooie eerste stap in deze doelgroep zou zijn om geen of geen ongezonde voeding meer aan te bieden bij de kassa’. Meer lezen, zie hier de infographic.

20 organisaties tekenen voor ‘Gezond 2025’

Maar liefst 14 ziekenhuizen en 6 zorginstellingen ondertekenden op 28 juni de intentieverklaring ‘Gezond 2025’, van de Alliantie Voeding in de Zorg, binnen het project Goede Zorg Proef Je. Hiermee benadrukt de Raad van Bestuur het belang van de verandering naar een gezonder en duurzamer voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers, met daarbij de wil om dit in 2025 te realiseren. Met een blik op het verleden en de toekomst, sprak Miriam Haagh, van de Nationaal Preventieakkoord thematafel Overgewicht de ziekenhuizen en zorginstellingen toe: ‘Ik feliciteer met trots de voorhoedeziekenhuizen met hun behaalde resultaat en wens de ziekenhuizen en zorginstellingen die nu tekenen voor Gezond 2025 veel succes.’

Ook graag meedoen met de Goede Zorg Proef Je beweging, netwerk, en maandelijkse bijeenkomsten? Neem gerust contact op via communicatie@goedezorgproefje.nl