30 maart 2021

Goede Zorg Proef Je biedt ziekenhuizen en zorginstellingen ondersteuning in de verandering naar een gezonder voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Er zijn nu drie praktische tools beschikbaar: factsheet ‘Gezonder voedingsaanbod in ziekenhuizen en andere zorginstellingen’, leidraad ‘Ontwikkeling visie op voeding’ en infographic ‘De winst van goede voeding in de zorg’. De tools zijn ontwikkeld met behulp van diverse experts uit de werkgroepen, ervaringen uit het werkveld en literatuuronderzoek.

Factsheet ‘Gezonder voedingsaanbod in ziekenhuizen en andere zorginstellingen’

Een gezonder voedingsaanbod in ziekenhuizen en andere zorginstellingen; dat is één van de doelen in het Nationaal Preventieakkoord om bij te dragen aan een gezonder Nederland. Maar wat is gezond voor patiënten, bezoekers én medewerkers? “In het algemeen vormt de Schijf van Vijf de basis. Maar voor sommige patiëntengroepen zijn er specifieke aandachtspunten’, vertelt Mirjam Holverda, diëtiste bij Ziekenhuis Gelderse Vallei en Goede Zorg Proef Je. ‘Daarom stelden we voor deze groep andere uitgangspunten op’. De factsheet ‘Gezonder voedingsaanbod in ziekenhuizen en andere zorginstelling’ is ontwikkeld met diëtisten uit diverse ziekenhuizen en in afstemming met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, het Voedingscentrum en Stuurgroep Ondervoeding.

Leidraad ‘Ontwikkeling visie op voeding’

Bij het samenstellen van een gezonder voedingsaanbod zijn veel disciplines betrokken. Het is daarom van belang dat er een concrete visie is met zichtbaar commitment vanuit het management. Coralie Azzouzi-van Beek, hoofd hoteldienst Ziekenhuis Gelderse Vallei, kan dit vanuit de praktijk beamen: “Sommige mensen vinden veranderingen spannend en willen weten waarom het huidige concept niet meer voldoet. Het is daarom noodzakelijk om één overkoepelende visie te hebben op voeding waar je als kapstok alles onder kan hangen – Dat geeft houvast en je kan uitleggen waarom je bepaalde processen wilt aanpassen zodat ze bijdragen aan de visie’’. Een helder visie is dus een onmisbare eerste stap bij het traject van implementatie van gezonde voeding. Lees hier de leidraad voor meer informatie.

Infographic ‘De winst van goede voeding in de zorg’

Om bij te dragen aan gezondere voeding binnen jouw zorginstelling, geeft deze infographic meer inzicht in de kosten en baten van goede voeding. Waarom is dit nu zo belangrijk? Lucia Kilkens (Radboud UMC), een van de geconsulteerde/betrokken experts, licht dit toe: “Voeding is niet een kostenpost, maar een toegevoegde waarde in het herstelproces van de patiënt. Hiermee maken we op een andere manier de kosten en baten inzichtelijk.”Benieuwd naar waar er winst te behalen valt voor jouw ziekenhuis of zorginstelling? Download hier de infographic.

Goede Zorg Proef Je
In 2019 is project Goede Zorg Proef Je opgericht door de Alliantie Voeding in de Zorg als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Goede Zorg Proef Je heeft als doel: meer aandacht voor gezonde voeding in ziekenhuizen en andere zorginstellingen voor patiënten, bezoekers en medewerkers. De website Goede Zorg Proef Je draagt bij aan de realisatie van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord

Goede zorg proef je is een project van:

Alliantie Voeding in de zorg

Uitgevoerd met steun van:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In samenwerking met

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Voedingscentrum - eerlijk over eten
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Nationaal Preventie Akkoord