19 april 2023

Voeding is vaak nog onderbelicht in het revalidatietraject, terwijl het juist een belangrijke rol speelt bij het herstel van de patiënt. Met het project Goede Zorg Proef Je, ondersteunt Alliantie Voeding in de Zorg, de ziekenhuizen en zorginstellingen om een gezonder voedingsaanbod te realiseren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Dit sluit aan bij de doelen van het Nationaal Preventieakkoord en het Integraal Zorgakkoord.

Inmiddels zijn er elf revalidatie-instellingen aangesloten bij Goede Zorg Proef Je (zie figuur). Zij zetten zich actief in voor het verbeteren van het voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers en zijn daarbij bereid om hun best practices te delen. Hiervan hebben vijf instellingen de intentieverklaring ‘Gezond 2025’ van Alliantie Voeding in de Zorg getekend. Hiermee benadrukken de Raden van Bestuur het belang van de verandering naar een gezonder en duurzamer voedingsaanbod, met daarbij de wil om dit in 2025 te realiseren.

Nieuwsgierig hoe de Hoogstraat voeding meer onderdeel van de behandeling wil maken, hoe Klimmendaal draagvlak heeft gecreëerd en hoe Reade de voedingsbeleving heeft geoptimaliseerd? Bekijk hier het volledige artikel.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde – NTR

Goede zorg proef je is een project van:

Alliantie Voeding in de zorg

Uitgevoerd met steun van:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In samenwerking met

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Voedingscentrum - eerlijk over eten
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Nationaal Preventie Akkoord