Netwerk Facilitair Diëtisten voor Goede Voeding in de Zorg

27 januari 2022

25 januari jongstleden was de eerste bijeenkomst van netwerk Facilitair Diëtisten voor Goede Voeding in de Zorg. Het netwerk, dat is opgericht uit de wens van diëtisten binnen de Goede Zorg Proef Je-instellingen, richt zich op goede voeding voor patiënten, cliënten en bewoners. Dit netwerk versterkt middels samenwerking de positie van facilitair diëtisten om zo het voedingsaanbod in ziekenhuiden en zorginstellingen te verbeteren.

Verken het netwerk
Tijdens de bijeenkomst werden de ruim vijftig deelnemers meegenomen in de doelstellingen en beoogde activiteiten van het netwerk. ‘We willen graag een kenniscentrum met adviesfunctie worden en daarnaast een samenwerking aangaan met partijen die betrokken zijn bij de patiënten maaltijdvoorziening in zorginstellingen’, aldus Mirjam Holverda, diëtist in Ziekenhuis Gelderse Vallei en medewerker bij Goede Zorg Proef Je. ‘Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn complementaire netwerken van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, opleidingen Voeding en Diëtetiek, het NVZ-kennisnet Goede Zorg Proef Je (chef)koks, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en andere disciplines zoals logopedisten en cateraars’.

In gesprek met de deelnemers
Middels een poll werd duidelijk dat de meerderheid van de aanwezige diëtisten werkzaam is in het ziekenhuis. Niettemin waren ook de diëtisten uit de revalidatiezorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg goed vertegenwoordigd. Om een goed beeld te krijgen van wat de diëtisten nodig hebben om de voeding in de zorg te verbeteren werden er verschillende onderwerpen uitgelicht. Agendapunten die de diëtisten graag willen zien zijn: de ontwikkeling van visie op voeding, implementatie tips van het IDDSI-raamwerk en tot slot aangepaste aanbodmogelijkheden voor de verschillende doelgroepen binnen een voedingsconcept.

Richtlijn voor voeding in het ziekenhuis
Karen Ottens, diëtist in Amsterdam UMC, gaf een presentatie over de in november uitgekomen Europese richtlijn voor voeding in het ziekenhuis waaraan zij heeft meegewerkt. ‘Deze richtlijn geeft evidenced based adviezen voor het voeding in het ziekenhuis. Er zijn in totaal 56 aanbevelingen, deze zijn verdeeld over diverse onderwerpen, waaronder de voedingssamenstelling, de logistiek, verschillende diëten (o.a. therapeutisch dieet), specifieke patiëntengroepen en de voedingsanamnese. De presentatie werd afgesloten met de belangrijkste kernwaarden van de richtlijn: Voeding is onderdeel van de medische behandeling.

Interesse of vragen over het netwerk? Neem contact op via: netwerkgvz@gmail.com