Live bijeenkomst netwerk Facilitair Diëtisten bij het Voedingscentrum

1 juni 2023

25 mei jl. kwam het netwerk ‘Facilitair Diëtisten voor Goede Voeding in de Zorg’ (GVZ) live bijeen bij het Voedingscentrum. Het netwerk, dat inmiddels bestaat uit ruim 50 facilitair diëtisten, versterkt middels samenwerking de positie van facilitair diëtisten om zo ook in te zetten op een optimaal voedingsaanbod in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

In de facilitaire dienst van zorginstellingen heeft de diëtist een essentiële rol vanwege specifieke kennis rondom voeding, ziektes, kwaliteit, regelgeving en richtlijnen. Echter maken zorginstellingen vaak te weinig gebruik van de expertise van diëtisten bij facilitaire activiteiten, zoals het opstellen van het voedingsbeleid en het vertalen van de richtlijnen naar een geschikt voedingsaanbod in de praktijk. De diëtist is tevens een spil in het netwerk rondom het voedingsaanbod, die contact heeft met diverse partijen, zoals patiënten, zorgmedewerkers en de facilitaire dienst. Het netwerk ‘Facilitair Diëtisten voor GVZ’, opgezet vanuit Goede Zorg Proef Je en erkend als netwerk door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, zorgt ervoor dat diëtisten verenigd zijn om kennis en ervaring uit te wisselen en hun positie te versterken.

Netwerkvisie

Tijdens de bijeenkomst werden de ruim twintig deelnemers meegenomen in de visie van het netwerk. ‘Het is onze droom dat facilitair diëtisten erkend en bekend zijn en werkzaam zijn bij elke zorgorganisatie. Interprofessioneel realiseren we een optimaal voedingsaanbod. Dit doen we door het bundelen van expertise en deze te delen in de vorm van beleid, richtlijnen en best-practises in de kennisbank voor facilitair diëtisten en (voedings)netwerkpartner’, aldus Mirjam Holverda, diëtist in Ziekenhuis Gelderse Vallei, medewerker bij Goede Zorg Proef Je en medeoprichter van het netwerk ‘Facilitair Diëtisten voor GVZ’.  

Rondleiding Voedingscentrum    

Na de eerste agendapunten was er een rondleiding bij het Voedingscentrum. Tijdens deze tour was er ook een ontmoeting met de kersverse directeur van het Voedingscentrum, Petra Verhoef. Zij zal zich inzetten om consumenten die in de samenleving op achterstand staan beter te ondersteunen bij een gezonde, veilige en duurzamere voedselkeuze. Na de inspirerende rondleiding was er een presentatie over voedselkeuzegedrag, de Richtlijn Eetomgevingen en de Checklist en werd er in deelgroepen gebrainstormd over diverse vragen omtrent de rol van de facilitair diëtist in het bezoekers- en medewerker restaurant, zoals ‘Wat hebben jullie nodig, als je in de rol van facilitair diëtist (ook), aan de slag wilt met bezoekers- en medewerkers restaurants?’

Duurzame zorg

De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is door veel zorgorganisaties getekend, met de ambitie om voor medewerkers en bezoekers het voedingsaanbod aan te passen naar een verhouding van 40% dierlijke eiwitten en 60% plantaardige eiwitten in 2030. De Richtlijn Eetomgevingen combineert gezond en duurzaam, en als vlees volledig wordt vervangen door noten, peulvruchten en ei, kun je binnen de huidige richtlijnen gezond eten waarbij 60% van je eiwitinname uit plantaardige producten komt. Dieuwke Vogelzang, Adviseur Eetomgevingen bij het Voedingscentrum, vulde daarbij aan: ‘We willen mensen stimuleren en verleiden naar de gezonde en duurzamere keuzes, ook wel betere keuzes, daarom moet de betere keuze de makkelijke keuze zijn. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen hiervoor de Checklist Richtlijn Eetomgeving gebruiken om hun aanbod meer te verschuiven richting de Schijf van Vijf.’

Heb je vragen over dit netwerk of heb je interesse om aan te sluiten als lid, van een ziekenhuis of zorginstelling, of als netwerkpartner? Neem dan contact op via netwerkGVZ@gmail.com.