Goede Zorg Proef Je RevalidatieNetwerk

27 oktober 2021

12 oktober jongstleden organiseerden we, voortbordurend op de bevindingen van eerdere symposia, de revalidatie netwerkmeeting vanuit onze werkgroep Voeding & Revalidatie, onderdeel van Goede Zorg Proef Je. We willen revalidatiecentra ondersteunen in hun transitie naar een gezonder voedingsaanbod en op deze meeting stond het inventariseren van knelpunten daarin centraal.

Bij de netwerkmeeting stelde de aanwezige revalidatiecentra: Heliomare, Revant, Daan Theeuwes Centrum, Klimmendaal en Sint Maartenskliniek zich voor aan de hand van de behaalde doelen en toekomstvisies. ‘We zijn bezig met de fase van visie naar voedingsconcept. We hebben daarbij de visie tweeledig gemaakt waarbij er zowel aandacht is voor het aanbod als de beleving. Dit is goed uitgewerkt voor de klinische patiënt, maar we willen dat dit uiteindelijk organisatiebreed wordt gedragen’ vertelt Eline van der Velden, teamleider facilitair en service Heliomare. Klimmendaal is nog in de aanloop naar visievorming ‘We zijn trots op de stappen die we nu zetten – door de ACT teams hebben we inzichtelijk gekregen wat de rol van voeding is voor revalidanten, om zo de artsen ook mee te krijgen en de positie van voeding te verbeteren’ aldus Jolanda van Heel, manager facilitair Klimmendaal. Knelpunten die door de centra werden genoemd waren onvoldoende kennis over gezonde voeding of te weinig draagvlak binnen de organisatie.

Draagvlak creëren

Om draagvlak te creëren voor het nieuwe voedingsconcept is een heldere voedingsvisie nodig, zie de Leidraad. Dit geeft de organisatie richting en verbindt, met als doel gezamenlijkheid en acceptatie bij de betrokkenen. ‘Bij de implementatie wil Ik wel waken voor betutteling – als alle kroketten eruit gaan verwacht ik veel weerstand’ geeft Hilde Evers, hoofd verblijfsservice Sint Maartenskliniek aan. ‘We hebben dit ook gezien bij de ziekenhuizen’ vertelt Leonie Horne, projectcoördinator Goede Zorg Proef Je. ‘Vanuit Goede Zorg Proef Je luid daarom ook het devies – verleiden en niet betuttelen – het gaat niet om de kroket weghalen, maar om het aanbieden van een betere optie. Daarbij is bij verandering communiceren en informeren erg belangrijk’. Bij Revant bieden ze daarom medewerkers e-learnings aan en voorzien ze patiënten van informatie om ze te sturen richting de beste keuze. Christine de Snoo, diëtiste bij Revant legt uit ‘Wij hebben onderaan de menukaart uitleg geplaatst van de symbooltjes e.g. energie- en eiwitverrijkt – je moet in de taal van de revalidant communiceren anders ga je je doel voorbij’.

Voeding is beleving

Om de visie te vertalen naar een goed voedingsconcept, is de Factsheet Gezonder Voedingsaanbod ontwikkeld met als hoofdlijnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Maar een gezond aanbod is niet het enige belangrijke aspect, ook de ambiance (opdienen, setting, sfeer) van de maaltijd is van belang op de voedselervaring en -inname. Bij het Daan Theeuwes centrum zorgen de vrijwilligers door presentatie van het eten voor een huiselijke sfeer en bij Heliomare gaan ze voor de dinerbeleving. Eline legt uit: ‘we willen het horecagevoel meegeven met daarin aandacht voor het dekken van tafels, om de patiënt het gevoel te geven even niet meer te hoeven revalideren.’ Jolanda wil dit ook meenemen in haar visieontwikkeling ‘Voor veel patiënten geeft eten structuur aan de dag en is het een sociaal moment, dit moet je koesteren’.

Inspiratie delen

Alle aanwezige revalidatiecentra zitten in een ander deel van het verandertraject. ‘Mooi om zo van elkaar te leren en elkaar te kunnen helpen. Wij deelden zelf ook onze ervaring met de transitie naar een gezonder voedingsaanbod in de ziekenhuizen’, vertelt Laura Zantman, projectmedewerker Alliantie Voeding in de Zorg. De aanwezige revalidatiecentra spraken de behoefte uit om vaker deze netwerkmeetings vanuit Goede Zorg Proef Je te hebben, waarbij steeds een ander onderwerp centraal kan staan. In de volgende meeting, 14 december, zal het thema Inspiratie naar Gezond, in samenwerking met het voedingscentrum aan bod komen. Wil jij hierbij zijn om jouw revalidatie-organisatie verder te helpen? Mail naar ZantmanL@zgv.nl

Werkgroep Voeding & Revalidatie

De werkgroep Voeding & Revalidatie, onderdeel van Goede Zorg Proef Je, werkt aan een beter voedingsaanbod in de revalidatiezorg. De werkgroep faciliteert een revalidatienetwerk om de centra de ondersteunen in hun transitie in de voedingszorg. Daarbij is er ook aandacht voor het verbeteren van de voedingsinname, de voedingsstatus en voor het  geven van voedingsadvies op maat. Goede Zorg Proef Je is een project van Alliantie Voeding in de Zorg, in het kader van het Nationaal Preventieakkoord (NPA), dat inzet op het verbeteren van het voedingsaanbod in de zorg.