Goede voeding in de ouderenzorg, inspireren op Landelijke dag DGO

10 oktober 2023

‘’Hart voor de toekomst’’ luidde het thema van de Landelijke dag georganiseerde door het netwerk Diëtisten Geriatrie en Ouderenzorg (DGO) van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD). De bijeenkomst, die op 4 oktober plaatsvond, bracht een brede groep aan diëtisten samen die werkzaam zijn in de eerste-, tweede- en derde lijn met expertise binnen de ouderenzorg en cardiologie. Op het programma stond ook een inspiratiesessie door Goede Zorg Proef Je.

In de spotlight

Tijdens de bijeenkomst was er specifiek aandacht voor verdieping in de pathofysiologie en voor toepassingen van de dieetbehandeling bij hartaandoeningen. De focuspunten in het toepassen van het dieet bij hartaandoeningen zijn verschillend in de eerste-, tweede- en derde lijn. Daarnaast werd benadrukt dat er nog winst te behalen is in het toepassen van geschikte nutritional assessment methoden bij hartfalen, waarbij de component overvulling een belangrijke rol speelt.

Meer plantaardig

Met het oog op de toekomst, stond ook duurzaamheid centraal. Een grote groep zorginstellingen heeft de Green Deal getekend, met daarin het streven om naar een gezonder en duurzamer (meer plantaardig) voedingsaanbod te gaan. Daarmee is er ook meer aandacht gekomen voor vegetarische en veganistische voeding in de ouderenzorg. Echter benadrukte experts en deelnemers tijdens deze bijeenkomst de behoefte aan meer wetenschappelijke onderbouwing voor een plantaardig dieet en balans in aminozuren, vooral voor de groep kwetsbare ouderen.

Inspiratiesessie

Hoe creëren we samen een gezonde en duurzame eetomgeving in de ouderenzorg? Eva Valgaeren van Goede Zorg Proef Je besprak dit in een inspiratiesessie. Een gezonde leef- en werkomgeving in de ouderenzorg is essentieel voor het welzijn van zorgvragers, medewerkers en bezoekers. Hierbij is een gezond en duurzaam voedingsaanbod onmisbaar en al 28 zorginstellingen werken hier aan in ons programma. De vragen in de sessie onderstrepen de behoefte aan praktische handvaten, met name om zorgmedewerkers zonder voedingsachtergrond te ondersteunen. Dit is met name van belang in verpleeghuizen, waar de organisatie van maaltijdmomenten vaak in de huiskamers plaatsvindt, waarbij zorgmedewerkers en woonkamerassistentes betrokken zijn. Huidige tools die ondersteunen bij verandering, zoals de ambiance kaart, zijn gedeeld. Voorbeelden van zorginstellingen zoals Opella en Omring die vanuit de werkvloer en bestuur stappen zetten naar verandering werden eveneens besproken. Zorginstellingen die willen aansluiten bij de netwerkbijeenkomsten kunnen contact opnemen via communicatie@goedezorgproefje.nl.

De Vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderen (DGO) is een door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) erkend kennisnetwerk. De DGO zet in op gezamenlijk werken aan een goede kwaliteit op het gebied van voeding, diëtetiek en leefstijl voor zowel vitale als kwetsbare ouderen.

Meer lezen