Goede voeding als basis voor revalidatie

26 maart 2021

Voeding speelt een belangrijke rol tijdens het revalidatieproces. Revalidatiecentrum Klimmendaal zocht inspiratie en advies voor een nieuwe voedingsstrategie die bijdraagt aan een gezondere leefstijl en sneller herstel van revalidanten. Vanuit het project Goede Zorg Proef Je brachten twee studententeams van Wageningen University & Research (WUR) een advies uit.

Klimmendaal

Revalidatiecentrum Klimmendaal biedt medisch specialistische revalidatie aan op diverse locaties in Oost-Nederland. In samenwerking met Alliantie Voeding in de Zorg heeft Klimmendaal een opdracht uitgezet om door middel van twee studententeams te onderzoeken hoe voeding en voedingsbeleving een prominentere rol kan innemen op de klinische afdelingen. Een gezond voedingsaanbod én prettige voedingsbeleving is namelijk van toegevoegde waarde voor een sneller herstel van revalidanten.

De huidige situatie is eerst in kaart gebracht, door middel van literatuuronderzoek, interviews, enquêtes en observaties op locatie. De resultaten zijn beschreven in een advies naar Klimmendaal voor het opstellen van een nieuwe voedingsstrategie.

OptiMAAL revalideren

De Richtlijnen Goede Voeding vormt de basis voor een gezond voedingspatroon van revalidanten. Tijdens revalidatie hebben patiënten vaak een verhoogde energie- en eiwitbehoefte. Daarom adviseren de studenten dat het voedingsaanbod wordt afgestemd op de individuele patiënt om te voorzien in die aanvullende behoeften. Daarnaast adviseren de studenten om kennis over het belang van een gezond voedingspatroon te verhogen onder medewerkers, bijvoorbeeld door bijscholingsprogramma’s.

Eet je beter

Om de voedingsbeleving te optimaliseren adviseren de studenten om een huiselijke sfeer te creëren. Het eten aan een gedekte tafel aangekleed met een tafelkleed en een bloemetje bevordert de beleving. Bovendien is de presentatie van de maaltijd van groot belang, met aandacht voor verschillende kleuren voedingsmiddelen op het bord. Het gemakkelijk maken van de gezonde keuze is een strategie om revalidanten te stimuleren, én het aanbieden van keuzes geeft de patiënt zelf de regie om voedingskeuzes te maken.

Mini-symposium

De studententeams organiseerden aan het eind van het traject een online mini-symposium waarbij ze hun bevindingen presenteerden aan de opdrachtgever en belangstellenden. Het was zeer succesvol: de studenten presenteerden hun resultaten als experts op het onderwerp en hadden sprekers uit het werkveld gevraagd om onderwerpen uit verschillende dimensies te belichten. In het mini-symposium lieten de studenten zien welke rol ambiance en voeding op maat heeft op het optimaliseren van de voedingszorg binnen de klinische revalidatie.

Aandacht voor een gezonde voeding én voedingsbeleving zouden geïntegreerd moeten worden binnen de huidige pijlers van Klimmendaal. De studenten adviseren om medewerkers te betrekken, informeren en enthousiasmeren over de vernieuwde visie en voedingsstrategie van Klimmendaal.

Ook aan de slag met een studententeam?

Wageningen University & Research biedt de mogelijkheid om op een innovatieve manier een project uit te laten voeren door masterstudenten op een actueel vraagstuk binnen uw organisatie. Vanuit Goede Zorg Proef Je werken we met ziekenhuizen en revalidatiecentra aan een gezonder voedingsaanbod. Wilt u ook een studententeam inzetten binnen uw organisatie? Neem gerust contact op via communicatie@goedezorgproefje.nl