Gezonde voeding verdient een prominentere rol in de Revalidatiezorg

30 juni 2021

Voeding is vaak nog onderbelicht in het revalidatietraject, terwijl het juist een belangrijke rol speelt bij het herstel van de patiënt. Alliantie Voeding in de zorg werkt in het project Goede Zorg Proef Je, vanuit het Nationaal Preventieakkoord, aan een gezonder voedingsaanbod in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Voor de revalidatiezorg is de Werkgroep Revalidatie & Voeding opgericht. Deze werkgroep zet zich in op optimalisatie van de voedingszorg en het voedingsaanbod in revalidatie-instellingen, voor: patiënten, bezoekers en medewerkers.

Voedingsonderzoek in revalidatiezorg.

Na een CVA komen sommige patiënten in een poliklinisch revalidatietraject. ”Onderzoek heeft aangetoond dat goede voeding positieve effecten heeft op het herstel,  maar het is nog onduidelijk of er na een CVA specifieke voedingsaspecten zijn die extra aandacht vragen’’, aldus Renate Winkels, associate professor, WUR. Vandaar dat er een onderzoek is opgezet vanuit de werkgroep Revalidatie en Voeding, dat wordt uitgevoerd in Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Treant Zorggroep en Merem, om de kwaliteit van het voedingspatroon van CVA patiënten in kaart te brengen met de Eetscore. Lees hier verder voor meer informatie.

Ook bij dwarslaesiepatiënten is er nog veel voedingswinst te behalen bij het revalidatietraject. Een grote en invalideren complicatie bij dwarslaesie patiënten is neurogene darmproblematiek, vertelt Willemijn Faber, revalidatiearts Heliomare en promovendus Wageningen Universiteit, tijdens het 2de landelijke Symposium Voeding en Revalidatie. Het omgaan en behandelen van deze problematiek is een levenslange uitdaging en de eerste stap is het geven van het juiste voedingsadvies. In het aanpassen van voeding, hoopt Faber meer mogelijkheden te ontdekken. Haar promotieonderzoek richt zich op het effect van probiotica en vezelinname (gemeten door NutriProfiel en de Eetscore), op de neurogene darmklachten. Klik hier voor meer informatie.

Een stap in de goede richting

Reade liet eind mei zien een grote stap te hebben gemaakt naar een gezond voedingsaanbod. Reade implementeerde een nieuwe visie op eten en drinken die zich kenmerkt door de focus op herstel. Goede voeding (gevarieerd, vers bereid met veel groente en fruit) krijgt een vaste zichtbare plek in de zorg- en dienstverlening van Reade omdat het belangrijk is voor de gezondheidswinst en bijdraagt aan het herstel van de cliënten.

Recent is Anne de Ruiter, afgestudeerd MSc Voeding en Gezondheid, gestart bij het Daan Theeuwes Centrum. Binnen het revalidatiecentrum zal zij aan de slag gaan met het optimaliseren van het voedingsaanbod. In februari was Anne ook te zien tijdens het symposium Voeding en Revalidatie, waar ze ervaringen uit haar eigen revalidatie in verschillende revalidatiecentra deelde. Anne vertelt, ‘Een belangrijke les die ik geleerd heb, is dat voeding niet alleen moet voeden, maar dat het ook een fijn moment op een zware dag moet zijn’. Het is daarom van belang dat er bij het voedingsaanbod, naast de nutriëntenwaarde, ook wordt gekeken naar de ambiance. Haar wens op het gebied van voeding en revalidatie? ‘Dat voeding echt onderdeel wordt van de revalidatie, waarbij er ook aandacht is voor de beleving van maaltijden.’ We blijven Anne volgen bij haar optimalisatieproces, houd daarom de nieuwsberichten in de gaten voor meer informatie. 

Aan de slag met gezonde voeding

Start vandaag nog met de Tools. Vanuit Goede Zorg Proef Je zijn er al verschillende tools ontwikkeld die ook gebruikt kunnen worden in de revalidatiecentra; waaronder de leidraad Ontwikkeling Visie op Voeding. Deze leidraad kan zorginstellingen ondersteunen in de transitie naar een gezonder voedingsaanbod.

Een netwerk voor revalidatiecentra. Vanuit de Werkgroep Voeding & Revalidatie en Goede Zorg Proef Je willen we een netwerk voor Revalidatiecentra oprichten waar zij hun best practices kunnen delen op het gebied van een gezond voedingsaanbod. Graag zouden wij met geïnteresseerde revalidatiecentra in oktober een (online)meeting organiseren om de ontwikkelingen en valkuilen te bespreken. Is jouw centrum al overgestapt naar een gezond voedingsaanbod? Zo niet, zijn er facilitaire problemen? Of zitten er andere knelpunten? Het hoofddoel van deze meeting is om te pijlen waar er behoefte aan is in de revalidatiezorg, om het voedingsaanbod gezonder te kunnen maken. Interesse? Mail: zantmanL@zgv.nl

Daarnaast kun je ondersteuning krijgen in jouw organisatie met het aanpassen van het voedingsaanbod middels een studenten adviesteam van Wageningen University & Research. Mail voor meer informatie naar Laura Zantman, projectmedewerker Goede Zorg Proef Je. zantmanL@zgv.nl

.