Ziekenhuizen en zorginstellingen samen sterk met Goede Zorg Proef Je

12 januari 2024

Het was een rumoerig jaar in de zorgwereld: flinke bezuinigingen, personeelstekort en een hoog ziekteverzuim. Toch pakken ziekenhuizen en zorginstellingen ook in deze tijd hun verantwoordelijkheid. Met het programma ‘Goede Zorg Proef Je’ delen ze kennis, inspireren ze elkaar en maken ze gezonde en duurzame voeding de norm in de zorg.

Goede Zorg Proef Je is een programma van Alliantie Voeding in de Zorg en biedt ziekenhuizen en zorginstellingen ondersteuning in de transitie naar een gezond en duurzaam voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Het is inmiddels een best practice van het Nationaal Preventieakkoord waarin afspraken staan om Nederland gezonder te maken. Daarnaast sluit het programma aan op het Integraal Zorgakkoord en draagt het bij aan de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg: samen werken aan gezonde en duurzame zorg.

Samen staan we sterk

De kracht van Goede Zorg Proef Je is het sterke netwerk dat is ontstaan waar kennis en ervaringen met elkaar worden gedeeld en zorgorganisaties elkaar inspireren. Bijna alle ziekenhuizen in Nederland zijn aangesloten, en ook steeds meer zorginstellingen haken aan. Je kunt er niet meer omheen: gezonde en duurzame voeding in de zorg is de norm.

Iedere aangesloten zorgorganisatie zit weer in een andere fase van het veranderproces. De één is hard bezig om een voedingsvisie op te stellen waar de hele organisatie achter staat, en de ander heeft de norm van Goede Zorg Proef Je reeds gehaald en is bezig om de eiwittransitie te integreren.

In welke fase zorgorganisaties ook zitten, de meeste lopen tegen dezelfde vragen en problemen aan. Wat versta je bijvoorbeeld precies onder gezonde voeding, en hoe ga je om met ondervoede patiënten? Hoe zorg je voor draagvlak onder je medewerkers? Hoe zorg je dat gezond en duurzaam hand in hand gaan? Samen met experts en het werkveld, ontwikkelden we onze toolkit om zorgorganisaties te helpen bij veranderingen. Daarnaast worden de ervaringen met elkaar gedeeld tijdens de Goede Zorg Proef Je bijeenkomsten. Zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden, maar leren we van elkaars expertise en ervaringen.

De Voorhoede inspireert

De ervaringen van anderen horen is leerzaam, maar het zelf ervaren is nog beter. Dit jaar hebben twee Voorhoede-ziekenhuizen het voortouw genomen en andere Goede Zorg Proef Je-ziekenhuizen uitgenodigd om een kijkje in de keuken te nemen. Radboudumc beet de spits af. Sinds eind 2022 hebben ze een innovatief voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Met een voedingsaanbod waarbij zowel gezondheid als duurzaamheid hoog op de agenda staan, laten ze zien dat het mogelijk is om lekker, gezond en duurzaam te kunnen eten in het ziekenhuis. “Een ziekenhuis of zorginstelling is een rolmodel voor de maatschappij”, vertelde Manon van den Berg, themaleider Voeding van Radboudumc, tijdens de inspiratiesessie. “We moeten de ziektelast en zorguitgaven terugdringen.”

Ook het Dijklander ziekenhuis opende dit jaar zijn deuren. Het deelde het eerlijke verhaal over de weg naar een gezond voedingsaanbod. Volgens Christel Kerssens-Van der Pijl, projectleider Horeca & Services, past deze aanpak bij de karaktereigenschappen van het Dijklander: “We kijken nuchter naar de uitdaging die voor ons ligt. We luisteren naar collega’s met oprechte interesse, maar pakken met lef door!”

Eerste prijs Gezonde Innovatie Awards

Het winnen van de 1ste vakjury prijs van de Gezonde Innovatie Awards was een mooie erkenning van alle inspanningen die de laatste jaren zijn geleverd door de Goede Zorg Proef Je-ziekenhuizen en zorginstellingen. Zo vieren we onze voortgang en de stappen die al zijn gezet, en kunnen we vol goede moed uitkijken naar het nieuwe jaar!

Bron artikel: Foodlog 30 december 2023 – Geschreven door Iris de Koning Projectcoördinator bij Goede Zorg Proef Je en Ziekenhuis Gelderse Vallei