De GZPJ Norm voor de Gehandicaptenzorg: Wat zijn de Minimale Eisen voor een Gezond en Duurzaam Voedingsaanbod?

17 juni 2024

Het Goede Zorg Proef Je (GZPJ) netwerk blijft groeien met enthousiaste en gedreven zorginstellingen, waaronder een toenemend aandeel uit de gehandicaptenzorg. Zij werken niet alleen hard aan het voedingsaanbod zelf, maar ook aan het hele maaltijdsysteem: van het verminderen van voedselverspilling tot het optimaliseren van voedselvaardigheden en het verbeteren van de maaltijdambiance. Het GZPJ team heeft daarom de handen ineen geslagen met het werkveld, het Voedingscentrum en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) om te bepalen wat de minimale eisen zijn voor het voedingsbeleid en -aanbod in de gehandicaptenzorg. Instellingen die aan alle genoemde punten voldoen, kunnen met trots zeggen dat zij voldoen aan de norm van Goede Zorg Proef Je!

De Goede Zorg Proef Je norm

De focus van de GZPJ norm ligt op het verbeteren van de voedingskwaliteit voor cliënten, medewerkers en bezoekers, waarbij de nadruk ligt op gezondheid, duurzaamheid en een positieve maaltijdbeleving. De basis voor het voedingsaanbod worden gevormd door de Richtlijnen Schijf van Vijf voor cliënten, en de Richtlijn Eetomgevingen voor medewerkers en bezoekers.

Daarnaast moet er een passend voedingsaanbod zijn voor cliënten met (risico op) overvoeding, ondervoeding en specifieke diëten. Andere eisen van de GZPJ norm zijn onder andere het optimaliseren van voedselvaardigheden en kennis van zowel (woon)begeleiders als cliënten; en het fungeren van (woon)begeleiders als rolmodel tijdens het maaltijdmoment met de cliënt. Benieuwd naar alle criteria? Bekijk hier de factsheet om te kijken waar jouw instelling staat!   

Nauwe samenwerking met werkveld, Voedingscentrum en VGN

De nieuwe factsheet is tot stand gebracht door nauwe samenwerking met het werkveld, het Voedingscentrum en de VGN. Zo hebben de praktische inzichten en ervaringen van twee gemotiveerde gehandicaptenzorginstellingen bijgedragen aan het formuleren van realistische criteria die toepasbaar en haalbaar zijn in de dagelijkse zorgpraktijk.

Daarnaast was een overkoepelende blik vanuit de VGN waardevol om ervoor te zorgen dat de norm breed toepasbaar is. Milou van den Bemd, beleidsadviseur bij VGN, stelt: “Deze nieuwe tool biedt praktische handvaten voor zorgorganisaties om stappen te zetten richting een gezonder voedingsaanbod. Het is een mooie stap in de gehandicaptenzorg naar een gezondere leefomgeving voor zowel cliënten, medewerkers, als bezoekers.”

De Goede Zorg Proef Je norm voor revalidatiecentra

Naast de GZPJ norm voor ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg, is begin dit jaar ook de norm voor revalidatiecentra ontwikkeld! Ook hier hebben diverse experts uit het werkveld zich ingezet om de minimale eisen voor het voedingsaanbod en -beleid in kaart te brengen. Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen die er samen voor hebben gezorgd dat ook deze factsheet aansluit op zowel de richtlijnen als de praktijk!

Goede Zorg Proef Je

Goede Zorg Proef Je is een programma van stichting Alliantie Voeding in de Zorg. Het programma is inmiddels een best practice van het Nationaal Preventieakkoord en wordt uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast sluit het programma ook aan op het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en draagt het bij aan doelen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Ook graag meedoen met de Goede Zorg Proef Je beweging, netwerk en bijeenkomsten? Neem gerust contact op via communicatie@goedezorgproefje.nl