Bijeenkomst Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen

6 april 2021

Vanaf maart biedt Goede Zorg Proef Je een maandelijkse bijeenkomst voor ziekenhuizen die actief bezig zijn om de doelen van het Nationaal Preventieakkoord (NPA) te behalen. Eind 2020 tekenden 11 Voorhoedeziekenhuizen met Alliantie Voeding in de Zorg de intentieverklaring om een gezond voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers te realiseren medio 2022. Om andere actieve ziekenhuizen te betrekken en de kennis en ervaring breed te delen, is er besloten om met elkaar als Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen verder te gaan. Op 25 maart was de eerste open bijeenkomst met deelnemers van 24 ziekenhuizen. Drie ziekenhuizen vertelden wat zij intern doen om gezonde voeding onder de aandacht te brengen.

Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen in actie

De Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen zijn actief bezig met de optimalisatie en implementatie van een gezond voedingsaanbod. ‘Bekendheid geven aan de doelen van Goede Zorg Proef Je en het Nationaal Preventieakkoord is een belangrijk onderdeel’, zo vertelt Bibian van der Voorn, Obesitas-arts bij het Erasmus MC. ‘Dit doen we onder andere met de taskforce Duurzaamheid via een online collegetour in het ErasmusMC. Meer dan 150 werknemers hebben ons college digitaal bijgewoond waarin we, binnen het ErasmusMC, de praktische invulling van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord op het gebied van onderwijs, patiëntenzorg en werknemers bespraken’. Ook werd er middels een screensaver, die in de week voorafgaand aan het college in het gehele ziekenhuis zichtbaar was, aandacht gevraagd en contactgegevens geboden aan medewerkers die vragen of suggesties hadden. ‘Vanuit verschillende, soms onverwachte, hoeken kwamen er positieve en interessante reacties.’

Ook bij Amsterdam UMC is er een plan van aanpak opgesteld om de doelen van Goede Zorg Proef Je te halen. Marieke van Maanen, programmamanager van het project Zorg op het Bord, vertelt: ‘Wij hebben de visie van Zorg op het Bord, het voedingsprogramma van Amsterdam UMC, verbreed en gaan ons op beide locaties nu op alle doelgroepen richten. Dit betekent dat we ook voor bezoekers en medewerkers een gezonde(re) omgeving gaan creëren. Voor deelname aan Goede Zorg Proef Je was onze focus voornamelijk gericht op patiënten(voeding).’

In het Meander Medisch Centrum wordt aandacht gevraagd voor het Goede Zorg Proef Je project via de koffiebekers. ‘We gaan op de bekers het logo van Goede Zorg Proef Je drukken, omdat we dat overal terug willen laten komen’ vertelt Bart Kooy, coördinator Horeca. Dit wordt gecombineerd met een korte uitleg over het project bij binnenkomst. ‘Zo wordt men gelijk geïnformeerd over betere keuzes en waarom we hieraan meedoen.’ Dit zijn mooie voorbeelden van initiatieven die ondernomen worden om het project en het Nationaal Preventieakkoord meer te laten leven.

Open Bijeenkomsten van Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen

Het thema van de eerste open bijeenkomst was: ‘Wat mag gezond kosten? Om verdieping te geven over de kosten en baten van een gezond voedingsaanbod binnen de ziekenhuizen werd door Kosten-Baten expert, Anne Postuma, de infographic ‘De winst van goede voeding in de zorg’ gepresenteerd.

Op 22 april staat de volgende Goede Zorg Proef Je bijeenkomst gepland. De thema’s zijn ‘De kaders van gezond’ en ‘Meten is weten’. Heeft jouw ziekenhuis ook interesse om mee te doen met Goede Zorg Proef Je en de volgende bijeenkomst bij te wonen? Neem gerust contact op via communicatie@goedezorgproefje.nl