07 april 2021

GGZ-instelling Vincent van Gogh (VvG) wil de rol van voeding in het hersteltraject vergroten. VvG ziet wonen, welzijn, eten en drinken als de basis voor een duurzaam herstel, onafhankelijk van de aandoening. Daarom zochten zij naar handvaten om een voorwaarden te creëren om voeding onderdeel te laten worden van het behandelplan. Via Goede Zorg Proef Je bracht een studententeam van Wageningen University & Research (WUR) hierop advies uit.

“We wilden voeding integreren in het primaire behandelproces van cliënten” aldus opdrachtgever René van Bruxvoort, Consulent Eten, Drinken, Gastvrijheid en Logistiek bij VvG. “Via Goede Zorg Proef Je heeft een studententeam van Wageningen University & Research in 8 weken ons ontzettend veel inzicht gegeven. Op basis daarvan kan onze organisatie door naar de volgende stap: We willen het advies gebruiken om voeding een plek te geven in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)” vertelt van Bruxvoort.

Wetenschap verbinden aan de praktijk
Om een wetenschappelijke onderbouwing te kunnen bieden voor de integratie van voeding in het hersteltraject voor GGZ-instelling VvG, heeft het team drie thema’s onderzocht:

1) Welk wetenschappelijke bewijs is er over de relatie van voeding en de mentale gezondheid?
2) Welke praktijkervaringen zijn er al met de integratie van voeding in de behandeling binnen de GGZ-instelling VvG? En hoe zit dat binnen andere GGZ instellingen?
3) Welke potentie heeft voeding in de behandeling voor GGZ-instelling VvG?

Uit de literatuur constateren de studenten dat iemands dieet wél van invloed kan zijn op de mentale gezondheid. Daardoor werd VvG geadviseerd om in het beleid de voorziening van gezonde voeding binnen de organisatie voorop te laten staan. “Voldoende groente, fruit, noten en onverzadigde vetten moeten worden aangeboden” vertelt het ACT team. “Ons literatuur onderzoek wijst naar een gunstige effect hiervan op de mentale gezondheid van GGZ cliënten”.

Deel het belang van voeding

Uit onderzoek in de praktijk, blijkt dat het essentieel is om cliënten én medewerkers mee te nemen in de kennis van gezonde voeding. Zowel de rol van voeding voor gezondheid als ook de sociale rol van voeding zijn daarin belangrijk. Het helpt daarbij als een organisatie een gezamenlijke overtuiging en motivatie op het gebied van voeding en gezonde leefstijl creëert, zodat dit kan worden uitgedragen op de werkvloer. Van daaruit kunnen dan stappen worden gemaakt om voeding te implementeren in het behandelplan.

Met jouw organisatie aan de slag?
Het advies voor GGZ-instelling VvG biedt ook een mooie basis van voor andere GGZ instellingen die voeding een prominentere plek in hun organisaties willen geven. Wil jij vanuit jouw GGZ instelling of andere zorginstelling een studententeam inzetten? Neem contact op met Goede Zorg Proef Je. Ook met andere vragen over het verbeteren van het voedingsaanbod kun je met het team van Goede Zorg Proef Je contact opnemen: HorneL@zgv.nl


Goede Zorg Proef Je biedt zorginstellingen mogelijkheden voor het realiseren van een gezonder voedingsaanbod. Dit project wordt gerealiseerd door Alliantie Voeding in de Zorg als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Het akkoord is ondertekend door 70 partijen, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Eén van de speerpunten in dit akkoord is gezonde voeding in ziekenhuizen en andere zorginstelling.

Goede zorg proef je is een project van:

Alliantie Voeding in de zorg

Uitgevoerd met steun van:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In samenwerking met

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Voedingscentrum - eerlijk over eten
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Nationaal Preventie Akkoord