Zorgspectrum Het Zand

Voeding speelt een steeds prominentere rol in onze zorg- en behandelplannen. Het uitwisselen van kennis kan een waardevolle bijdrage leveren om hierin te blijven groeien.

Waarom hebben jullie je aangesloten bij Goede Zorg Proef Je?

Zorgspectrum Het Zand heeft een visie op voeding ontwikkeld. Deze heeft veel raakvlakken met de uitgangspunten van Goede Zorg Proef je. Voeding speelt een steeds prominentere rol in onze zorg- en behandelplannen. We maken hierin momenteel mooie maar kleine stappen en willen hierin verder groeien om onze kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. Het uitwisselen van kennis met andere zorgorganisaties kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren.

Op welk initiatief zijn jullie het meest trots?

Op alle locaties van Zorgspectrum Het Zand worden dagelijks de maaltijden vers bereid. In iedere locatie is een restaurant aanwezig waarin onze cliënten, bezoekers en medewerkers dagelijks een verse maaltijd kunnen nuttigen.

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

Onlangs hebben wij een voedingsplan ingevoerd op onze revalidatieafdeling. Dit voedingsplan bestaat uit zes eiwitrijke eetmomenten per dag.

Op twee locaties van Zorgspectrum Het Zand bereiden we sinds kort een aantal keren per week soep van enkel verse producten. We zitten hiermee in de pilotfase maar hopen dit binnenkort uit te rollen naar al onze locaties.

Een ander belangrijk punt waar we mee bezig zijn is het vergroten van het gezondere voedingsaanbod in onze restaurants. Ook willen we cliënten, bezoekers en medewerkers  stimuleren om te kiezen voor deze gezondere producten. Dit doen we door een goed aanbod waarbij we de prijzen zo laag mogelijk proberen te houden en het geven van voorlichting. Hier kunnen we nog duidelijk stappen in maken.

Voor het bereiden van de maaltijden voor onze cliënten willen we de schijf van vijf nog meer als uitgangspunt nemen. Hierdoor hopen we dat we nog actiever kunnen sturen op de opname van alle essentiële voedingstoffen die iemand nodig heeft op een dag.

Wat hebben jullie nodig om de doelen van het Nationaal Preventie akkoord / Integraal Zorgakkoord te halen?

We zien als organisatie zeker verbeterpotentieel als het gaat om de leefstijl van onze cliënten en medewerkers. We zien mooie kansen in het aanbod van gezonde voeding. Tegelijkertijd vinden we het als organisatie belangrijk dat onze voetafdruk op het milieu zo klein mogelijk is.

Om hier de juiste balans in te vinden, en om goede afwegingen te kunnen maken in de verschillende keuzes willen we graag geïnspireerd worden. We werken daarom graag samen met andere zorgorganisaties om van elkaar te leren en tips uit te wisselen die gaan bijdragen aan onze gezamenlijke doelen.

Wie is jullie contactpersoon(en) en wat zijn jullie Sociale Media kanalen?

Contactpersonen: Henry Bruinewoud en Jolanda Regout