Ziekenhuis Rivierenland

Het aanbieden van gezonde voeding voor patiënten, bezoekers én personeel draagt breed bij aan herstel na ziekte van patiënten en aan een gezonde werkomgeving.

Waarom doen jullie mee met Goede Zorg Proef Je?

Het aanbieden van gezonde voeding voor patiënten, bezoekers én personeel draagt breed bij aan herstel na ziekte van patiënten, aan een gezonde werkomgeving. Daarnaast heeft een ziekenhuis Rivierenland  een voorbeeldfunctie in het aanbieden van gezonde voeding

Om dit vorm te geven doen we mee aan Goede Zorg Proef je. Het deels inzicht te vergaren en leren van elkaar.

Op welk initiatief zijn jullie het meest trots?

Afgelopen periode hebben wij ons voedingsbeleid en meerjarenplan geactualiseerd. Nu zijn we bezig een plan van aanpak te maken hoe en wat wij moeten doen om de veranderingen door te voeren.

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

Inventarisatie en analyse van de nul meting. Vervolgens assortiment aanpassingen en markt verkennen naar ‘gezonde’ aantrekkelijke producten.

Wat heb je nodig om de doelen van het NPA te behalen?

Tijd en ideeën hoe de transitie te kunnen gaan doormaken. Ondersteuning in communicatie zodat de doelgroepen begrijpen waarom deze transitie gewenst is.

Contact:

Anja Steenhof
E-mail: Anja.Steenhof@zrt.nl

Social Media