Vincent van Gogh

Een gezonde leefstijl, met daarin aandacht voor gezonde voeding, bewegen en roken helpt bij herstel en mentaal welbevinden.

Waarom hebben jullie je aangesloten bij het Goede Zorg Proef Je revalidatienetwerk?

Goede, gezonde voeding is voor cliënten (en ook bezoekers en werknemers) binnen de GGZ belangrijk. Het is de basis om duurzaam te herstellen. Je goed voelen en goed eten en drinken zijn nauw met elkaar verbonden. Een gezonde leefstijl, met daarin aandacht voor gezonde voeding, bewegen en roken helpt bij herstel en mentaal welbevinden.

Op welk initiatief zijn jullie het meest trots?

Binnen Vincent van Gogh heeft iedere afdeling een afdeling gebonden voedingsbeleid. Dat betekent dat per afdeling wordt gekeken naar wat er nodig is, wat de doelstelling is en hoe we hier invulling aan kunnen geven. Er zijn grote verschillen tussen de verschillen afdeling in wat cliënten willen en kunnen, het voedingsbeleid passen we hierop aan met de client zoveel mogelijk in de regie.

Daarnaast is maakt voeding onderdeel uit van het behandelplan wat maakt dat er structureel aandacht voor is en het een integraal onderdeel is van de behandeling.

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

We zijn bezig met de tweede fase van de pilot “terug naar zelf koken”.

Voor onze cliënten is gezonde voeding als onderdeel van de dagelijkse daginvulling van wezenlijk belang. Vanuit het perspectief van cliëntparticipatie; bezig zijn met wat gezonde voeding is, nadenken over wat je vandaag of morgen wil eten, wat daarvoor nodig is aan boodschappen en hoe je dit (samen) bereid is belangrijk. Bezig zijn met wat je eet geeft structuur, informatief en sociaal. Allemaal belangrijk om je beter te (kunnen) voelen.

Wat hebben jullie nodig om de doelen van het Nationaal Preventie akkoord te halen?

Wat we hiervoor nodig hebben is:

  • commitment van de organisatie (die is er)
  • budget. Graag besteden we, in lijn met het preventie-akkoord, meer aandacht aan plantaardige voeding. We willen dit op een kwalitatief goede manier doen waarbij we dierlijke eiwitten vervangen door plantaardige eiwitten. Echter plantaardige voeding is gemiddeld 12,5% duurder dan een niet plantaardige voeding. Dat maakt dat we soms keuzes moeten maken.

Wie is jullie contactpersoon(en) en wat zijn jullie Sociale Media kanalen?

Contact:

Inge Smolders en Karin Teuwen. Te bereiken op VvGcommunicatie@vigogroep.nl

Social Media:

FB, Insta en Linked- IN van zowel Vincent van Gogh als VIGO