Universitair Medisch Centrum Utrecht

Uitwisseling van kennis en ervaring is niet alleen van praktisch nut, maar het motiveert en inspireert ook. Die input is enorm belangrijk om permanent in ontwikkeling te kunnen blijven.

Waarom doen jullie mee met Goede Zorg Proef Je?

Voor het UMC Utrecht is het meedoen aan Goede Zorg Proef Je een vanzelfsprekendheid. We vinden het belangrijk dat het voedingsaanbod voor onze patiënten passend is; volgens de Richtlijnen Goede Voeding of de voor de patiënt geldende medisch noodzakelijke dieeteisen. Om de zorg voor onze patiënten nog verder te verbeteren. Immers, goede voeding ondersteunt een sneller herstel. Ook de gezondheid van onze medewerkers is belangrijk voor ons, zij zijn de mensen die de zorg draaiende houden en het verschil kunnen maken voor onze patiënten.
Daarom streven we, naast een gezond aanbod voor patiënten en bezoekers, ook naar een gezond aanbod voor medewerkers waarbij tenminste 80% van het aanbod voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding.  
Onze missie is samen de gezondheid van mensen te verbeteren én de zorg van morgen te creëren.

Op welk initiatief zijn jullie het meest trots?

Eigenlijk is er niet één initiatief waar we het meest trots op zijn. Het is de beweging die we samen inzetten, de energie die het nu al brengt bij iedereen die er binnen het UMC Utrecht bij betrokken is. Gezonde keuzes wordt bij de betrokkenen al de standaard. Dat vinden we mooi en willen we verder uitbreiden en uitdragen. 

We doen al veel…
Patiënten kunnen gedurende de dag op meerdere momenten eten én we bieden een ruim aanbod van tussendoortjes. Daarnaast is er veel aandacht voor voeding met voldoende energie en eiwit ter ondersteuning van de medische behandeling en het herstel.
In de restaurants is het aanbod ook al aangepast en zien we niet alleen méér gezonde keuzes, maar worden deze ook letterlijk (middels mooie & smakelijke presentatie en op de prominente plekken) én figuurlijk (door oa gunstige prijzen) gestimuleerd.

Ons voedingsaanbod wordt regelmatig beoordeeld en bijgesteld. We willen continu verbeteren en leren, van patiënten en medewerkers, maar ook van andere instellingen. Ook onze leverancier van versproducten denkt actief mee en helpt om onze doelen te bereiken. Uitwisseling van kennis en ervaring is niet alleen van praktisch nut, maar het motiveert en inspireert ook. Die input is enorm belangrijk om permanent in ontwikkeling te kunnen blijven.

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

Het UMC Utrecht heeft een vastgesteld voedingsbeleid voor patiënten. We werken aan een vastgesteld voedingsbeleid voor onze locaties waar we onze bezoekers en medewerkers gaan verleiden voor de gezonde keuzes te gaan.

Ook werken we aan het verbeteren van het aanbod van gezonde keuzes en het verminderen van het zoutgehalte in de maaltijden. Daarnaast willen we dat gezonde voeding niet vanuit ‘betutteling’ wordt aangeboden, maar dat we onze patiënten, bezoekers en medewerkers op een natuurlijke wijze verleiden dat ze zelf de keuze maken voor de gezonde keuzes.

Wat heb je nodig om de doelen van het NPA te behalen?

Zoals eerder geschetst is de interne en externe samenwerking van grote toegevoegde waarde. Om de doelen van het NPA te behalen hebben we volledige inzet van alle betrokkenen nodig. Intern denken we dan aan de afdeling Diëtetiek, het facilitair bedrijf maar ook de verpleeg-/zorg)afdelingen en de afdeling communicatie. Extern betreft het o.a. de collega ziekenhuizen en onze leveranciers waar we graag samen mee én van blijven leren.

Lees hier: UMC Utrecht in voorhoede van Goede Zorg Proef Je

Contact:

Bibian Gasse, clustermanager Voeding
Annemieke Kok, afd. Diëtetiek en projectleider ‘Goede Zorg Proef Je’
E-mail: b.m.e.gasse@umcutrecht.nl
A.Kok-4@umcutrecht.nl

Social Media