Rijnstate Ziekenhuis

We willen met goede voeding een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de behandeling en het herstel.

Waarom doen jullie mee met Goede Zorg Proef Je?

Wij doen mee het GZPJ, omdat wij goede voeding hoog op de agenda hebben staan binnen heel Rijnstate. We willen met goede voeding een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de behandeling en het herstel van onze patiënten, passend bij elke doelgroep.
Tevens zetten we voor onze patiënten, maar ook voor de medewerkers en bezoekers, in op preventie en leefstijl.
Wij richten ons op secundaire preventie (voorkomen van verergering van ziekte en verbeteren van gezondheid) en willen hiermee een voorbeeldfunctie geven.

Op welk initiatief zijn jullie het meest trots?

Hier kunnen we niet één initiatief benoemen. Allereerst zijn we trots op alle collega’s die enthousiast meewerken en meedenken aan dit project.
T.z.t. zullen we op deze pagina mooie initiatieven en resultaten gaan vermelden.

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

Momenteel werken we het verbeteren en optimaliseren van ons assortiment voor patiënten en medewerkers.
Tevens zijn we bezig met trainingen/scholingen voor medewerkers.
Daarnaast zijn we bezig om onze communicatie, zowel intern als extern, goed vorm te geven. Hierbij zoeken we aansluiting bij de ambities van Rijnstate op het gebied van preventie voor 2022-2024.

Wat heb je nodig om de doelen van het NPA te behalen?

Om de doelen van het NPA te behalen is voldoende tijd, personele inzet en goede sturing dat we de juiste dingen doen, nodig. Waar de uitdaging vooral ligt is het beheer en de borging, dat we het gewenste bereikte niveau blijven handhaven.

Contact:

Jolanda Volman
E-mail: jvolman@rijnstate.nl

Social Media