Opella

In het kader van domeinoverstijgend werken willen we bij Opella breder kijken naar de mens achter de klant en wat iemand zin geeft, en daarin speelt voeding ook een belangrijke rol.

Waarom hebben jullie je aangesloten bij Goede Zorg Proef Je?

Omdat we overtuigd zijn van het feit dat gezonde voeding een van de belangrijkste bouwstenen is voor een goede kwaliteit van leven. In het kader van domeinoverstijgend werken willen we bij Opella breder kijken naar de mens achter de klant en wat iemand zin geeft, en daarin speelt voeding ook een belangrijke rol.

Op welk initiatief zijn jullie het meest trots?

We zijn er nog niet bij Opella. We zijn trots lid van de alliantie voeding en ook trots op het feit dat het op sommige plekken lukt om samen met bewoners in het verpleeghuis te koken. Verse ingredienten en het bevorderen van zelfredzaamheid / meedoen zijn daarin sleutelwoorden. De geuren die op de kleinschalige woongroepen te ruiken zijn, stimuleren om goed te eten.

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

We zijn ons voedingsbeleid aan het herijken en daarmee komt GZPJ op het juiste moment. We willen ook meer gaan doen met gezonde voeding in ons werk in de wijk

Wat hebben jullie nodig om de doelen van het Nationaal Preventie akkoord te halen?

Vooral inspiratie bij onze medewerkers en energie om hiermee aan de slag te gaan. Die energie gaan we losmaken. Vanuit de alliantie worden we ook gevoed met goede voorbeelden. Belangrijk is het belang van gezonde voeding bij medewerker en klant nog beter te laten laden.

Wie is jullie contactpersoon(en) en wat zijn jullie Sociale Media kanalen?