Martini Ziekenhuis

Vanuit het project GZPJ is ook het Martini Ziekenhuis uitgekozen om als voorhoedeziekenhuis aan de slag te gaan. Dit laat zien dat we goed op weg zijn en in onze omgeving (h)erkend worden als koploper.

Waarom doen jullie mee met Goede Zorg Proef Je?

Onderdeel daarvan is dat 50% van de ziekenhuizen in 2025 een gezond voedingsaanbod moet hebben (100% in 2030). Om dit te realiseren is de Alliantie Voeding in de Zorg samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en met steun van het ministerie van VWS het project Goede Zorg Proef Je gestart. Vanuit dit project is ook het Martini Ziekenhuis uitgekozen om als voorhoedeziekenhuis aan de slag te gaan. Dit laat zien dat we goed op weg zijn en in onze omgeving (h)erkend worden als koploper. Inmiddels zijn meer voorhoedeziekenhuizen bijgekomen onder de noemer Goede-Zorg-Proef-Je-ziekenhuis. Ook zij hebben zich gecommitteerd aan het realiseren van een volledig gezond voedingsaanbod in 2022.

Op welk initiatief zijn jullie het meest trots?

Onder de noemer Smaakt Beter werkt het Martini Ziekenhuis aan een nieuw voedingsconcept voor patiënten. De verpleegafdelingen Orthopedie (4H) en Interne/Oncologie (2C) hebben de primeur: zij zijn 15 november 2021 voor drie weken gestart als pilotafdeling! In het voorjaar 2022 gaan alle verpleegafdelingen over op het nieuwe concept.

Uitgangspunt is onze visie dat lekker eten & drinken bijdraagt aan het welbevinden van patiënten en hun herstel aantoonbaar bevordert. Daarbij ligt de nadruk op sámen: iedereen die betrokken is bij patiënten voeding denkt mee en doet mee om het beste resultaat te halen. Daarbij hebben we ervoor gekozen om zélf de maaltijden te blijven bereiden.

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

Concreet gaan we hiermee aan de slag:

  • voedzame maaltijden, passend bij de meest voorkomende doelgroepen,
  • beschikbaar op zes momenten per dag,
  • met zorg bereid en met aandacht geserveerd,
  • met een voedingsadvies op maat, waarbij patiënten worden verleid om te eten wat bijdraagt aan hun welbevinden en herstel.

Wat heb je nodig om de doelen van het NPA te behalen?

De veranderingen in ons voedingsaanbod zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten. Daarvoor hebben we de samenwerking gezocht met landelijke initiatieven.
Zo sluiten we aan bij het Nationaal Preventie Akkoord waarin de overheid en maatschappelijke organisaties hebben afgesproken zich in te zetten voor een gezonder Nederland.

Lees hier het interview met Roel Baarda, manager Hotelservices.

Contact:

Roel Baarda
E-mail: r.baarda@mzh.nl

Social Media