Isala

Wij willen bijdragen aan een gezonder Nederland. Door zowel patiënten, bezoekers als medewerkers bewust te maken van het effect van gezonde voeding en leefstijl op gezondheid.

Waarom doen jullie mee met Goede Zorg Proef Je?

Wij willen bijdragen aan een gezonder Nederland. Door zowel patiënten, bezoekers als medewerkers bewust te maken van het effect van gezonde voeding en leefstijl op gezondheid.

Op welk initiatief ben je het meest trots?

Wij zijn trots op onze startbijeenkomst waarbij we collega’s van veel verschillende afdelingen enthousiast hebben gemaakt voor Gezonde Zorg Proef Je. Ook hebben we waardevolle input opgehaald voor onze visie. Daarnaast zijn wij trots dat Isala al eten en drinken aanbiedt, dat past bij Goede Zorg Proef Je. Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen grotendeels al kiezen uit verantwoord eten en drinken.

Waar wordt momenteel aan gewerkt?

Wij werken nu onze visie uit. Binnen Isala is het aanbod van eten en drinken constant in ontwikkeling. De uitdaging is het aanbod en de wensen van de verschillende doelgroepen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Wat heb je nodig om de doelen van NPA te behalen?

Ondersteuning in de vraag: hoe behouden we keuzevrijheid voor iedereen én dragen we bij aan een gezondere keuze? Hoe dagen we patiënten, bezoekers en medewerkers uit om thuis ook gezondere keuzes te maken? Daarnaast worden wij graag op de hoogte gehouden over nieuwe ontwikkelingen met voorbeelden uit de praktijk. Verder vinden wij het fijn om onderling kennis te delen; een kijkje bij elkaar in de keuken nemen.

Contact:

Laura Waanders, projectleider Samen Gezonder Eten en Drinken
E-mail: l.p.heins@isala.nl     
Tel: 06-57425532  

Sociale media: