Inforsa

Waarom hebben jullie je aangesloten bij het Goede Zorg Proef Je GGZ netwerk?

Binnen Inforsa GGZ vinden wij dat voeding een centrale plek in het behandelplan van onze cliënten behoort te hebben. Dit is toch iets wat in het verleden een minder centrale rol had binnen de psychiatrie. Bij Inforsa denken wij dat het anders kan en moet op voedingsgebied om zo de kwaliteit van zorg én leven van onze cliënten zowel tijdens, als na opname duurzaam te verbeteren. Dit dragen wij graag uit en daarom doen wij mee aan Goede Zorg Proef Je.

Op welk initiatief zijn jullie het meest trots?

We zijn dit jaar met een 3-tal concrete verbeterpunten aan de slag waarin we echt al veel bereikt en verbeterd hebben. Er is sinds dit jaar een duidelijke gezamenlijke ambitie en visie ontstaan voor een gezonde(re) voedingsomgeving binnen de kliniek en ook zijn er concrete plannen om voeding meer structureel te integreren in de behandelplannen van de cliënten.

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

Wij houden ons dit jaar bezig met het opstellen van het meerjarig beleidsplan rondom voeding, er worden masterclasses en workshops aan medewerkers gegeven, het aanbod wordt in het bedrijfsrestaurant en op de afdelingen meer conform de richtlijnen goede voeding en we zijn uitgebreid in gesprek met onze leveranciers om het aanbod gezonder, duurzamer en completer te maken.

Wat hebben jullie nodig om de doelen van het Nationaal Preventie akkoord te halen?

Het zou voor ons waardevol kunnen zijn om “best- practices” van andere GGZ instellingen te kunnen leren en wellicht samenwerkingen hierin aan te gaan op het gebied van kennis en informatie. Ook zijn er zeer veel uiteenlopende, aan voeding gerelateerde, bijwerkingen van de gebruikte geneesmiddelen in de GGZ. Hier meer specifiek op inspelen vanuit Goede Zorg Proef Je is waardevol.

Wie is jullie contactpersoon(en) en wat zijn jullie Sociale Media kanalen?

Rico de Keijzer, Manager bedrijfsvoering Inforsa: Rico.de.Keijzer@inforsa.nl

Linda van den Engel, Diëtist Inforsa: Linda.van.den.Engel@inforsa.nl