Erasmus MC

Het Erasmus MC wilt versnelt stappen zetten in het aanbieden van gezonde voeding voor patiënt, bezoeker, werknemer en student. Goede Zorg Proef Je helpt hier enorm mee om dit proces te versnellen en de doelen te realiseren.

Het Erasmus MC wilt versnelt stappen zetten in het aanbieden van gezonde voeding voor patiënt, bezoeker, werknemer en student. Goede Zorg Proef Je helpt hier enorm mee om dit proces te versnellen en de doelen te realiseren.Waarom doen jullie mee met Goede Zorg Proef Je?

Het Erasmus MC is organisatie breed gezien flinke stappen aan het zetten qua verduurzaming. Dat speelt zich af binnen de Green Deals, Zero Stadslogistiek Rotterdam en de Werkgeversaanpak mobiliteit Rotterdam. Daarnaast wil het Erasmus MC versnelt stappen zetten in het aanbieden van gezonde voeding voor patiënt, bezoeker, werknemer en student. Goede Zorg Proef Je helpt hier enorm mee om dit proces te versnellen en de doelen te realiseren.

Op welk initiatief zijn jullie het meest trots?

In het recente verleden is er onderzoek geweest op het vlak van nudging in de restaurants, hetgeen heeft bewezen dat stappen richting een gezonde eetgewoontes zeker mogelijk zijn. Ondanks de reeds lopende contracten met de restaurateurs lukt het toch om hen mee te nemen in de gewenste verduurzaming van het Erasmus MC. Dit gaat stapsgewijs waarvan één grote aanbieder al volledig is overgestapt op het aanbieden van alleen gezonde voeding. Deze combinatie van verandering van aanbod en het gebruik van nudging zet ons een stap in de goede richting.

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

Naast de duurzame verbeterstappen met de contracteigenaren wordt samengewerkt met Pre-Zero (onze afvalleverancier) aan het scheiden van afval en wordt er intensief gewerkt aan de aanbesteding van patiënten voeding waarmee wij behoorlijke progressie kunnen maken richting het voldoen aan het Nationaal Preventie Akkoord.

Wat heb je nodig om de doelen van het NPA te behalen?

Intern zullen wij nog de laatste hand leggen aan een definitieve visie op duurzame voeding, zullen wij nog verdere stappen moeten zetten met de contractanten met name op de inhoud van de vendor machines en het aanbod in de restaurants. Tevens zal duurzame voeding, waar de aanbesteding voor loopt, voor de korte termijn extra investeringen vragen welke nog niet zijn toegekend. 

Contact:

  • Leonie Jongsma
  • Kirsten Berk
  • Marcel Vermeulen
  • Hans Peter Schilte

E-mail: j.schilte@erasmusmc.nl

Social Media