Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Het ETZ biedt goed en lekker eten en drinken aan patiënten, passend bij elke situatie, wat positief bijdraagt aan de behandeling en daarmee aan het herstel en welbevinden van patiënten.

Waarom doen jullie mee met Goede Zorg Proef Je?

Het ETZ biedt goed en lekker eten en drinken aan patiënten, passend bij elke situatie, wat positief bijdraagt aan de behandeling en daarmee aan het herstel en welbevinden van patiënten. Eten en drinken is in het nieuwe maaltijdbelevingsconcept “Eten voor jou” is sinds 2019 meer een onderdeel van de behandeling geworden door eten, drinken, medicijngebruik én beweging op elkaar af te stemmen.

In het kader van vitaliteit vinden wij het van belang om ook het aanbod voor medewerkers en bezoekers te “moderniseren”. Door zowel te werken aan het aanbod als de presentatie van het assortiment wordt de gezonde en duurzame keuze gestimuleerd.

Op welk initiatief ben je het meest trots op?

Met de introductie van Eten voor jou als maaltijdbelevingsconcept hebben wij sinds 2019 veel aandacht en positieve reacties ontvangen voor de wijze waarop het ETZ beweging, medicatie en goede voeding op elkaar afstemmen om een voorspoedig herstel bij patiënten te stimuleren. Wij zijn trots op het reeds behaalde resultaat en blij om de ontwikkeling en voortgang te delen met andere ziekenhuizen.

Waar wordt er momenteel aan gewerkt?

De horeca- en catering faciliteiten binnen het ETZ hebben veel verschillende doelgroepen als gast. Onze gast kan een patiënt, bezoeker van patiënt, medewerker of een externe bezoeker zijn. Bestaansrecht van afdeling Catering is dat onze gast geniet van lekker eten en drinken in een fijne omgeving met de juiste sfeer en een prettige bejegening. In het kader van uitstraling en vitaliteit willen wij ook voor bezoekers en medewerkers het aanbod aan eten en drinken verder optimaliseren.

Om deze visie concreet te vertalen zijn de volgende thema’s vastgesteld: 

  • Duurzaamheid
  • Vitaliteit
  • Beleving
  • Kwaliteit en Veiligheid
  • Vernieuwend
  • Maatschappelijk betrokken

Dit willen we realiseren met een gezond financieel resultaat, waarbij de winst van de commerciële horeca voorzieningen het negatieve rendement van de medewerkersvoorzieningen dekt.

Wat heb je nog nodig om de doelen van het NPA te behalen?

Het delen van kennis en resultaten vanuit diverse “proeftuinen” binnen vergelijkbare omgevingen maken het mogelijk om binnen de gestelde termijnen invulling te geven aan de doelstellingen van het NPA. ETZ is bereid en voornemens om hier een voortrekkersrol in te nemen richting andere zorgorganisaties en kennis te delen waar mogelijk.

Contact

Mariëlle van Doorn
E-mail: info@etz.nl

Sociale media

Twitter: @ETZnl

Facebook: @ETZnl

Instagram: @etznl LinkedIn: @Elisabeth-Tweesteden-Ziekenhuis-ETZ