Bravis ziekenhuis

Als ziekenhuis hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie als gezondheidscentrum. Een duurzaam en gezond aanbod van eten & drinken sluiten daar goed op aan.

Waarom doen jullie mee met Goede Zorg Proef Je?
Als ziekenhuis hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie als gezondheidscentrum. Een duurzaam en gezond aanbod van eten & drinken sluiten daar goed op aan. De richtlijnen van GZPJ bieden daarin een goede kapstok.

Op welk initiatief ben je het meest trots?

 • Vitaal door de nacht.
 • Doelgroepen voeding voor oncologie, dialyse
 • Gratis werkfruit voor medewerkers
 • Werkgroep ondervoeding om grip te krijgen op ondervoedingscijfers
 • Betere positionering en ontwikkeling van de voedingsassistent door centrale aansturing en scholing.

Waar wordt momenteel aan gewerkt?

 • Pilot 6 maaltijd momenten interne geneeskunde
 • Terugdringen van derving
 • Actualiseren visie op voeding en dit vertalen naar een bijpassend voedingsconcept. Dit ook met het oog op de nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis.
 • Start gemaakt met het aanpassen van het assortiment a.d.h.v. de richtlijnen GZPJ

Wat heb je nodig om de doelen van NPA te behalen?

 • Goede en organisatiebreed gedragen visie, bijpassend concept en plan van aanpak
 • Integrale samenwerking met betrokken disciplines (medisch, para-medisch, verpleging en facilitair)
 • Samenwerking met leveranciers en proactiviteit vanuit de leveranciers hierin.

Contact

Charlotte van der Zande, Teamleider Eten & Drinken
c.vanderzande@bravis.nl
06 – 51 87 63 72

Social Media
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bravis-ziekenhuis/
Facebook: https://www.facebook.com/Bravisziekenhuis
Instagram: https://www.instagram.com/p/Cwu-GHKqKnN/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D