Alliantie Voeding in de Zorg

Goede Zorg Proef Je is een project van Stichting Alliantie Voeding in de Zorg, het landelijke expertisecentrum van voeding in de zorg.

Goede Zorg Proef Je is een project van Stichting Alliantie Voeding in de Zorg, het landelijke expertisecentrum van voeding in de zorg. Onze medewerkers realiseren samen met zorgprofessionals gezondheidswinst door preventie in de zorg. Dat doen we door wetenschappelijke inzichten over voeding en beweging persoonlijk toepasbaar te maken. We werken samen met overheden, het bedrijfsleven, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en kennisinstellingen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzorgen we binnen het Nationaal Preventieakkoord de landelijke uitrol van een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen en zorginstellingen voor patiënten, bezoekers en medewerkers.