Begin
25 maart 2021
10.00 uur
Einde
11:15 uur
Locatie
Online, MS Teams

In december 2020 tekenden 11 ziekenhuizen een intentieverklaring om versneld de doelen van het Nationaal Preventieakkoord te behalen: de ‘Voorhoede’ ziekenhuizen. In samenwerking met één van de Voorhoede ziekenhuizen, Meander MC, organiseert Goede Zorg Proef Je de eerste open bijeenkomst voor Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen en geïnteresseerden met als thema kosten en baten. Graag inschrijven? Neem contact op met Goede Zorg Proef Je met jouw naam en organisatie:

Goede zorg proef je is een project van:

Alliantie Voeding in de zorg

Uitgevoerd met steun van:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In samenwerking met

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Voedingscentrum - eerlijk over eten
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Nationaal Preventie Akkoord