1e bijeenkomst netwerk Facilitair Diëtisten voor Goede Voeding in de Zorg (GVZ)

Begin
25 januari 2022
16.00 uur
Einde
17:30 uur
Locatie
Online

Wil je als diëtist werkzaam bij de facilitaire dienst in een zorginstelling ook deelnemen?
Neem contact op met Mirjam Holverda/Charlotte Koops van het netwerk via netwerkGVZ@gmail.com